Posts Tagged: telekompaketet


6
Oct 08

Veckan som varit – v. 40

Först vill vi gratulera Olle och Vassa Eggen för fyra års idogt bloggande om medier både på höjden och längden, i analog och digital form.

Citizen journalism har fått sig en törn under veckan efter att CNNs digitala medier-satsning iReport, som bygger på en sorts “nya medier”-stringers råkat dra på en historia om att Steve Jobs, Apples grundare och VD, skulle blivit snabbt körd till sjukhus för en stor hjärtattack1. Historien kablades snabbt ut och Apple-aktien dök snabbt på börsen. Eric Schonfeld på Techcrunch påpekar att det antagligen fick ett så pass snabbt genomslag, och skapade såna rörelser på börsen, berodde på att människor är vana vid att det som står på CNN är editerat och kontrollerat – varumärket skapar förutsättningar för hur man ser på en nyhet. Chris Brogan menar att det hela knappast handlar om citizen journalism utan om att någon gjort ett misstag – en journalist kan ha fel.
Reuters analyserar det hela:

The incident highlights the risks involved with mainstream media organizations tapping into what is often referred to as “citizen journalism,” the unedited and unfiltered presentation of news by non-professional reporters such as bloggers and eyewitnesses to events.[…]so far there has been little agreement about standards, and they often rely on trust. To be sure, mainstream media has reported its share of incorrect news, and media experts said that it would be unfair to tarnish a vibrant movement in journalism based on one high-profile incident.

Alley Insider, väljer att skriva och analysera sitt agerande i frågan både på längden och tvären. Det intressanta i frågan är fr a hur svenska mediehus kommer att reagera på den här historien och om det blir ett bakslag också för bloggandet. Att CNN lär fundera över vad iReport gör med deras varumärke är rätt sannolikt.

Kjell Häglund, redaktionschef för Residence och mångårig bloggare på Weird Science, skriver hos Journalisten hur han har bloggarna att tacka för att han fått reda på saker om telekom-förslaget i EU och hur det hela är dramatiserat och snabbt genom bloggandets själva natur av ständiga uppdateringar.

Martin Jönsson kommenterar Technoratirapporten “State of the Blogosphere” som, oavsett olika bloggares mening att Technorati inte längre är speciellt intressant så är rapporten in indikation på hur bloggandet utvecklas i världen.

Nästan hälften av alla som bloggar i?dag gör det med ett specialintresse/fackämne eller i sitt jobb – och av dessa säger mer än hälften att bloggandet gett dem högre status och erkännande. Fördjupningen är bloggens nya ansikte.

Att vi i Sverige är en bit ifrån att ha samma genomslag för bloggarna som redan finns i USA är självklart, men det intressanta är hur vi använder oss av den kunskap som vi får genom att titta på hur den amerikanska medievärlden valt att använda bloggandet för att fördjupa, skapa mervärden och större möjligheter till interaktion med sina läsare. Kan exempelvis det faktum att den svenska bloggosfären könsmässigt ser annorlunda ut innebära andra möjligheter för att kapitalisera bloggande för mediehusen?

Google är ett media – som marknadsförare likväl som journalist måste man förhålla sig till människors relation till sökmotorn som till ett media. Microsoft tänker lansera ett program där användare får bonus om man använder Live Search; ett minst sagt avancerat försök att ta några bitar av Googles majoritet inom sökning. Samtidigt är det halvdant som idé och få tror att det egentligen kommer ge någon beteendeförändring hos personer som annars använder Google. Sökmotorgiganten verkar också mycket lugn och utvecklar istället sin bloggsök-tjänst till att också klustra (engelskspråkiga) bloggar runt ämnen. Och lagom till den tionde födelsedagen hittade man ett gammalt sökindex från 2001 samtidigt som man lägger upp en roadmap för framtiden.

Och på tal om sökning så har Urban Lindstedt (uppkopplat-Urban) tillsammans med två andra köpt majoriteten av aktierna i KTHNOC-katalogen, Svenska Webbplatser eller “Sunet-katalogen” som var viktiga när de algoritmstyrda, spindelautomatiserade sökmotorerna var i sin linda. Här handlar det om manuellt skapade kataloger med såväl alfabetisk indexering som ämnesstyrd. Diskussionen är igång fr a inom SEO-Sverige.

Vår käre förkämpe för e-papper, Svenåke, skriver intressant om det här med långa texter på webben som faktiskt blir lästa.

Erik på Mindpark har siffror (fr a har han snyggaste diagrammen :)). Och de visar hur nättidningsläsandet ökar i USA. En intressant aspekt på det är om läsandet på nätet ökar mer än upplagorna för traditionella printmedia sjunker. Gissningsvis skulle man kunna tänka sig att det sker och det innebär att nyhetsmedia faktiskt generellt har fått en större räckvidd. Knappast speciellt otroligt givet nätets tekniska möjligheter och de möjligheter som nätet ger för ett innehåll att leva längre än i en printedition.

Reblog this post [with Zemanta]
  1. lite märklig koppling är ju att namnstrategin “iNågot” i princip ägs av Apple []