Posts Tagged: everyblock


14
Dec 09

Otappade reserver

“Newspapers already understand that photography tells a story in a different way, and video tells a story in a different way, and those subdisciplines are well established in news companies. But custom Web apps haven’t crossed that chasm in newsroom culture yet.”

Citatet ovan är från en Mashableintervju med Adrian Holovaty, grundaren av EveryBlock. En lokal nyhetssajt som utforskar nya sidovägar på internet istället för att fortsätta köra rakt fram på en spikrak autostrada. Internet är det största som har hänt journalistiken sedan tryckpressen. I Sverige är det dock fortfarande ont om nytänkande inom journalistiken, även om det dykt upp positiva exempel.

I dessa tider finns en potential att testa nya saker, att utnyttja möjligheterna som internet öppnat upp för medierna. 2010 blir förhoppningsvis året då fler medieaktörer vågar experimentera och pröva på sidospår. Möjligheterna är enorma om man vågar tänka i nya banor.

Framförallt är det dags att börja samarbeta med personerna man producerar nyheter för. Vill man ha en betydelsefull produkt måste man ta dialogen med läsarna.

Ett bra exempel är kanadensiska London Free Press, som vid extraordinära nyhetshändelser sänder direkt från redaktionen. Varje halvtimme så görs en nyhetsuppdatering på webben. Reportrar på tidningen streamar helt enkelt från nyhetsredaktionen. Läsarna får via en chatt vara med och kommunicera med journalister. Tidningens anställda får en möjlighet att resonera kring publicistiska beslut med personerna som man skriver för.

Om ett år har journalistiken blivit bättre på att utnyttja sina otappade reserver. För en reserv finns där, i form av läsare. Den väntar bara på att användas. Många verktyg för att öka engagemanget finns redan. Och engagerade läsare leder till en produkt som är relevant. Som engagerar. Precis som journalistik ska göra.

/Per-Ola Mjömark


14
Sep 09

Varför läsplattor inte är tidningarnas framtid

Mattias Fyrenius från TV4 nya medier påminde via Twitter i söndags om att läsplattor är det senaste hoppet bland amerikanska mediehuschefer. Hos cheferna finns en önskedröm om att mikrobetalningar i kombination med låsta plattformar ska vara lösningen för blödande nyhetsföretag.

Problemet är bara att läsplattor är ett farligt stickspår, även för mediehusen. Läsplattan är fel svar på en strukturell kris.

Johan Grafström på SVTi kommenterade Fyrenius inlägg så här: ”Är inte e-readers som tv-teatern på sin tid? En övergångsgrej till något som bättre utnyttjar mediet, men som kanske behövs.”

Själv tror jag inte att det behövs. Nyhetsredaktionerna kan göra tidning. De har gjort det sedan 1800-talet. I mitten av 1990-talet startades de första svenska dagstidningarna hemsidor. För Aftonbladet innebar det ett viktigt steg på vägen mot att bli Skandinaviens största dagstidning. Men i mångt och mycket var, och är, det fortfarande bara papper på nätet. Det nya mediet utnyttjades inte. Därför blev de också omsprungna av digitala natives, som levde mediet och använde dess fördelar maximalt.

Om mediehusen verkligen utnyttjar mediet kommer de hitta många nya uttrycksformer för journalistiken. Se den datadrivna journalistiken på Everyblock. Se Fredrik Strages Youtubiana. Se Las Vegas Suns bevakning av vattenbristen som hotar staden.

Tanken bakom läsplattorna är att den ska efterlikna tidningen och boken. Fördelen är att du kan köpa böcker och tidningar ur en i praktiken oändlig butik var du än är och bära med dig dem oavsett hur många de är. Men det är en ofullständig plattform. Den konkurrerar med pappersprodukter, en kategori den aldrig kan bli bättre än vad det gäller känslan av att hålla och bläddra i en fysisk produkt. På andra sidan skalan konkurrerar den med Iphone, Androidtelefoner, netbooks och andra mobila plattformar, en kategori den aldrig kan besegra vad det gäller funktionalitet och bekvämlighet.

Onekligen finns det intressant teknik i läsplattor. Inte minst e-inkskärmar. Men det är något som vi redan har sett byggas in i enkla bärbara datorer som One Laptop Per Child-projektet och som det finns långt gångna planer att använda i mobiltelefoner.

Återigen; tidningsmakare kan göra tidning. Åratal av experimenterande har utvecklat produkten. Läsplattorna riskerar att konservera den utvecklingen, att fixera ett beteende som måste få fortsätta att förändras. Framtidens läsande är inte nödvändigtvis samma som dagens.

Iphone, Android och andra lknande plattformar är ett rätt svar på frågan om framtidens läsande. E-pappersläsarna är fel.

En inte alltför vild gissning är att de mediehus som investerar i distribution av nyheter, vare sig det i form av data eller känslor, via olika former av programbutiker kommer på lång sikt kunna räkna hem större vinster än de som fokuserar på läsplattor. Läsplattorna är en nischprodukt, en historisk parantes. Möjligheterna att bredda affärsmodellerna är större i andra plattformar.

/Pelle Sten
Blogg
Twitter