Posts Tagged: DN Debatt


13
Nov 08

Bergstrand tror blint på det skrivna ordet

Det är fortfarande lång väg innan framför allt pappersbaserade medier förstår nätets möjligheter och väljer att använda det som något mer än ett komplement.

“Papperskramaren” Mats Bergstrand på DN Debatt gör en mycket märklig logisk kullerbytta när han menar att Correns val att lägga ut en bandinspelning på ett hot mot en reporter är att förminska trovärdigheten hos det i tidningen skrivna:

Östgöta Correspondentens utgivare ger med sin nätpublicering signalen att det som skrivs i tidningen inte i sig har tillräckligt hög trovärdighet. Det skrivna ordet räcker inte. Först när vi hör en banduppspelning kan vi vara säkra på att något inträffat. Vad ska vi då ha tidningarna till?

  1. Att visa att det som står i tidningen är sant kan knappast vara negativt. Dels genom den minst sagt urusla trovärdighet som journalister i gemen har i folks ögon enligt undersökningar, dels genom att i det här fallet det annars hade handlat om ord mot ord. Men i Bergstrands tolkning så är journalistens ord automatiskt alltid trovärdigare: för att de är skrivna i en tidning.
  2. Att använda sig av andra former av rapportering än skrivna ord är något som helt enkelt bygger på en utveckling där vi nyhetskonsumenter är vana vid att använda olika sinnen: ljud, rörlig bild, text: det handlar om växelbruk. Bergstrand verkar i grunden anse att det skrivna ordet alltid är mer trovärdigt och därmed ensamt skapande framgång för en tidning.

Bergstrand bygger sina argument på en grundläggande hypotes om journalistik och tidningar som inte är uppdaterad. Journalistikens styrka ligger i att berätta en historia – oavsett i vilket media och på vilket sätt det sker. Att lyfta det skrivna som något speciellt innebär att man bakbinder sig som historieberättare och förminskar sin möjlighet att vara förmedlare av verklighet till sina mottagare. Journalisten är idag inte den gatekeeper och trovärdighetens försvarare som han/hon en gång var. Journalisten är idag en av många källor till kunskap; en konkurrens som kräver att journalistiken förändras. Frågan är om Mats Bergstrand (och PO Yrsa Stenius) kommer att vara med eller bli omåkta och obsoleta?

Ps. Att Pressombudsmannen går på samma linje är om än mer sorgligt då det visar hur hon hellre väljer att skydda en idé än enskilda journalister. Ds.


9
Sep 08

Debatt om debatten

På bara en vecka har Newsmill seglat upp som kanske inte det hetaste debattforumet, men i vart fall det mest omdiskuterade.

Och det är intressant att väldigt mycket just nu handlar om att diskutera Newsmills syften och hur sajten eventuellt ska påverka diskussionen, demokratin, bloggsofären och även journalistiken, snarare än att debattera de ämnen som Newsmill försöker lyfta fram.

Att Newsmill just nu befinner sig i stormens öga beror inte minst på genidraget att publicera Jessica Zandén och Cecilia Gyllenhammars text om örfilar och annat, redan på den gamla bloggen innan sajten var uppe på riktigt.

Lasse Franck skriver idag i Journalisten och menar att texten aldrig borde ha publicerats:

Hade jag som redaktör mottagit den skrift hon publicerat hade jag avstått – av flera skäl. Alla har inte med innehållet att göra. Den anskrämligt låga språkliga och debattekniska nivån är fullt tillräckliga skäl för att returnera texten till avsändaren. Att en av avsändarna i det här fallet är någon som kallar sig författare framstår som fullständigt absurt när man tagit sig igenom det deliriumsvammel hon levererat.

Jag kan väl till viss del hålla med om den låga språkliga nivån men skulle som debattredaktör knappast tveka att publicera texten. Sedan fortsätter Franck själv att svamla så att jag tappar tråden och måste läsa flera gånger utan att förstå vad han egentligen vill säga. Att han dessutom inleder med att kalla diskussionen kring Newsmill för en kvasidebatt för att sedan själv kasta sig in i den är onekligen intressant.

Newsmills redaktör Karin Eder Ekman försvarar sin publicering i Medievärlden som i nya pappersnumret har skrivit mer omfattande om Newsmill.

Eder Ekman har redan tidigare förklarat sig i den gamla Newsmillbloggen.

Jag tycker att de båda förklaringarna litegrann talar emot varandra och funderar lite över det hon säger i Medievärlden om att inte släppa igenom vissa artiklar utifrån sina egna åsikter. Det är ett större misstag av en debattredaktör att ha en egen åsiktsagenda än att släppa igenom dåligt skrivna texter av semesterberusade medelålders kvinnor ur den kulturella eliten. Även om det är bussigt att Karin Eder Ekman informerar så vi vet hur det ligger till. Fler redaktörer borde vara öppna med sina egna agendor.

Idag skriver också DN-debattchefen Mats Bergstrand om Newsmill och påstår bland annat följande:

Medborgarnas möjligheter att agera journalister i det fördolda bidrar till att erodera tilltron till reporteryrket på ett sätt som på sikt, enligt Keen, “omöjliggör upprätthållandet av en ansvarsfull journalistik”.

Jag tror inte att medborgarna är så dumma så att de inte kan skilja på god och dålig journalistik. Jag tror att det fortfarande behövs kunniga reportrar som tar sig tid att gräva fram, gräva i och formulera saker som händer.

Men det är kanske inte så konstigt att Bergstrand känner sig lite hotad så som varande chef över landets finaste och kanske hittills mest inflytelserika forum för offentlig debatt. Ett forum med höga murar dit endast några få utvalda får tillträde.

Hos både Bergstrand och Franck anar jag en viss rädsla, rädsla för det nya och okända.

Kristofer Björkman har skrivit på Newsmill och jag tycker att han ger lugnande besked:

Newsmill är bara ett av massor av exempel. Och dessutom ett mycket säreget exempel. Helt enkelt ett ärligt tappert försök att på någorlunda vettigt och matnyttigt sätt förhålla sig till och nyttja det sociala medielandskapet till något nytt och fräscht som de kontrollerar, och kan tjäna pengar på, även om sistnämnda är ytterst luddigt.

Vad Newsmill är är alltså ett bra försök av Bonniers att kombinera det bästa från den gamla traditionen och det nya landskapet. Självklart för att tjäna pengar och behålla sin ställning i mediasverige. Men Newsmill ensamt kan inte konkurrera ut vare sig DN Debatt eller Bloggosfären, Newsmill är bara ytterligare ett forum för debatt och det vore roligt om deras koncept kunde insiprera istället för att skrämma de gamla stötarna som hittills varit herrar på täppan i den offentliga diskussionen.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,