Posts Tagged: disruptivt medielandskap


28
Feb 08

Det ska vara ordning och reda, säger Bladh

Curt Bladh på ST, ökänd kulturkritiker, har surnat till över den oordning som uppenbarligen finns i debatten. Han skriver i en krönika apropå Johan Norbergs strid med Maria Schottenius om att

den ordnade och betydelsefulla debatten kräver annan form än irrbloss i cyberrymden.

Själva Norberg vs Schottenius-debatten tänker jag inte lägga mig i. Utan det intressanta är hur Curt Bladh väljer att se på opinionsbildning och debatt. Bland annat förklarar han att

Bloggen är säkert bra för mindre nogräknade åsiktsmaskiner – en Johan Norberg, en Alex Schulman, kanske rent av en Anders Mildner.

och förklarar samtidigt att visionen om en öppen debatt för alla bara är just en vision eftersom

i verkligheten är motsatsen som är problemet: enfrågesjukan, det snäva urvalet av debattörer och det än snävare av platser att föra debatten på.

Jag vet inte riktigt vad herr Bladh faktiskt vill säga eftersom han säger emot sig själv. För hans avslutning tenderar att visa på en åsikt som vi sett förut: där traditionell media idogt försökt att skapa bilden av “bloggen” som något irrelevant och i längden övergående trend (jag har tidigare skrivit om det här, här och fr a här).

Det är det inte.

Bladh försöker föra i bevis att bloggandet är irrelevant genom att exemplifiera med DN Debatts genomslag i medierna. Ett klassiskt cirkelresonemang (som för övrigt än en gång får Bladh att verka fullständigt ologisk då han försvarar DN Debatts makt men i andra andetaget hävdar en försnävning av debattarenorna). DN Debatt är viktigt endast för att det är medierna som väljer att se det som viktigt.

Det som PR-branschen idag ser är att genomslaget av DN Debatt i en mer vid opinionsbildning har minskat markant. Det finns idag fler arenor, fler röster: DN Debatts monopol är brutet för länge sedan, ser inte medierna. Antagligen på grund av att medierna fortfarande uppfattar sig själv som att fortfarande ha monopol över att tolka verkligheten åt medborgarna. Det är fortfarande en syn där man ska vara allt för alla, och ett stort utbud stör den rena och av eliten bestämda synen på sakers tillstånd.

Det är synd att Bladh inte tänker vidare på sin egen inställning om ett snävare debattklimat – och inser att det är just det bloggarna fungerar som: en breddning. Ett disruptivt medielandskap även när det gäller opinionsbildningen. Svaret på ett bättre opinionsklimat ligger i de sociala medierna, inte i traditionella medieformat.

Så slutsatsen kan inte vara någon annan än att Curt Bladh har fel.

Ps. Curt Bladh borde ta och vända sitt öga mot väster och se vad som händer när det gäller opinionsbildning och bloggande. Det som händer där kommer att hända här. Ds.

/Niclas Strandh