Posts Tagged: Daily Mail


24
Sep 08

Några noteringar om tisdagens händelser

En händelse som skolskjutningen i Finland får traditionella medier att jobba hårt. Framför allt handlar det idag om att både skapa bra innehåll för sina traditionella kanaler; printeditionerna eller de tablåbundna nyhetssändningarna men också att battla konkurrenterna för snabbaste nyheterna på sina webbeditioner. Inget nytt idag.

Det som man kan notera är några saker:

  • Även om många medier kört på YouTube-vinkeln (värre i exempelvis brittiska tidningar där såväl Telegraph som Daily Mail drar sina växlar på detta) så läggs inte skulden på YouTube specifikt och sociala nätverk generellt som ofta skett förr. Två möjliga förklaringar: sociala medier och sociala nätverk är nu så pass “mainstream” att det helt enkelt är omöjligt att beskylla dessa för såna saker utan att tappa anseende. Vidare kan det helt enkelt också handla om en snabbare sammansmältning där traditionella medier smälter samman mer och mer med de nya sociala medierna.
  • De traditionella medierna har ändrat sig och visar idag inbäddade filmklipp. Tekniken är äntligen anammad. Och testad och väl använd. Ett exempel är SvD vars webb-TV-satsning upplevs som mer sociala medie-aktig än exempelvis Aftonbladets.
  • I ett par DN-artikel hittar jag en inbäddade länkar i löpande text. Och det är länkar till andra mediebolag (i det här fallet finska sådana). Det innebär att traditionella medier närmar sig bloggosfären, förstår värdet av att länka och länkas
  • Journalister har det enklare idag än förut att snabbt hitta “personliga” delar om exempelvis en gärningsman – DN väljer att gå till såväl YouTube som MySpace för att sedan kunna skriva en analyserande del om personen i fråga.
  • Istället för att, som normalt för printjournalister, skriva en lång text som tar upp det som hänt väljer de flesta tidningarna att släppa upp det som i små portionsbitar. Det blir ett annorlunda sätt.
  • Ett exempel på hur illa det kan gå med automatiserad reklam visar den bild som Bambuser-Tomsun tagit och som Dabitch på Adland hittade.
Reblog this post [with Zemanta]