Posts Tagged: björn elmbrandt


18
Sep 08

Elmbrandt har också rätt att ha dåligt omdöme

Björn Elmbrandt skriver på Dagens Arena och är lite besviken för att “få eller inga” bloggare har kommenterat hans ledare den 11 september.
(även om Blogge faktiskt följde uppmaningen och skrev ihop några punkter till en bloggarriksdag)

Elmbrandts ledare fokuserar på att påtala motsättningen mellan att bloggosfären å ena sidan när det gäller FRA värnar den personliga integriteten, men å andra sidan försvarar The Pirate Bays agerande i samband med FUP:en från Arbogarättegången.

Men det är konstigt att delar av bloggosfären, som förstått att FRA-lagen är ett dödligt hot mot den personliga integriteten, inte begripit att publiceringen av obduktionsbilder på mördade barn också hotar integriteten.

Sedan ställer Elmbrandt några frågor till bloggosfären, och som varande en del av den heterogena spretiga bloggosfären men också två personer med liberala värderingar som båda värnar demokrati, yttrandefrihet och offentlighetsprincipen tänker vi försöka svara på hans frågor. Vi hör inte till dem som skrivit att han har hål i huvudet, men vi hör definitivt till dem som är kritiska till hans inställning.

1. Finns det eller finns det inte ett hot från justitiedepartement och EU att offentlighetsprincipen inskränks, till svår skada för både gamla och nya medier?

Japp, det gör det. Och inte bara till skada för gamla och nya medier, utan för medborgarna. För alla. Det handlar inte om att bloggandet skapar det problemet utan att det finns en allmän önskan sedan länge att förminska offentlighetsprincipen. Möjligen kan det bli så att de nya medierna får bära hundhuvudet – men att skylla det på TPB eller bloggare som försvarat TPB är inte sansat eller logiskt.

2. Om detta hot faktiskt finns, vad ska man göra för att avvärja detta?

Sprida kunskap. Informera. De gamla medierna måste vara noggrannare i sina faktakontroller, de måste sluta moralisera och istället bedriva den objektiva journalistik som folk faktiskt förväntar sig av press och public service. De gamla medierna har en viktig pedagogisk uppgift i att visa och förklara och delta i debatten kring offentlighetsprincipen utifrån att den ska bevaras, eftersom media fortfarande har makt och därigenom kan skapa en självuppfyllande profetia genom att elda på inskränkningar istället för att faktiskt vara tydlig med att TPB-historien inte motiverar en lagändring. De ska helt enkelt göra sitt jobb medan bloggarna gör sitt.

3. Är det korrekt att frihet för många kan innebära en brutal ofrihet för somliga?

Absolut. Och det är hela grejen med en demokrati. Att en minoritet måste vika sig för majoriteten, att man försöker göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Och när det gäller extremfallet Arbogamorden så är det irrelevant utifrån just den personliga skada som den pappan lidit på grund av att en labil människa tog livet av hans barn. Varken The Pirate Bay, bloggosfären eller striktare offentlighetsprincip kan ändra på det. I det här fallet faller också skuggan på åklagaren Tingsrätten som valde att inte sekretessbelägga bilderna.

Det går aldrig att skapa ett samhälle där alla har det toppen i alla lägen. Tyvärr. En kniv är en kniv och kan användas för att rädda liv, ta liv eller tälja en barkbåt. Allt beror på vem som använder den.

Elmbrandt kanske är kommunist av den gamla skolan, och tycker att staten ska bestämma, då kanske det inte blir riktigt bra för någon men i varje fall lika för alla?

4. Kan man arbeta för större integritet i FRA-frågan, men helt blunda för att integriteten kränks för Arboga-pappan?

Absolut. Det finns ingen motsättning där. FRA och deras spaning på människors privatliv har mycket litet att göra med den offentlighetsprincip som gäller myndigheter i Sverige. Än så länge finns såvitt jag vet inte någon offentlighetsprincip som gäller varje enskild medborgare, jag har fortfarande rätt att skriva brev till mina vänner utan att tvingas lämna ut innehållet i dem. Integriteten för Jangestig kränktes framförallt av åklagaren som valde att låta bilderna finnas kvar i FUP:en, möjligen av den person som valde att lägga upp torrenten med FUP:en utan att ta bort bilderna och av de traditionella medierna som valde att berätta att den fanns.

5. Är det riktigt att med makt oundvikligen också följer ansvar?

Ja herr Elmbrandt, med makt följer ansvar. Att skjuta budbäraren som fallet varit i diskussionen kring The Pirate Bay är att skjuta ifrån sig ansvaret.

6. Om användarna av internet fått makt, men inte vill medge att man också har ansvar, hur ska vi medborgare då någonsin kunna avkräva ansvar av staten?

Motfråga: Vilka internetanvändare säger sig inte ha ansvar? Vi har inte stött på någon. Se även vårt svar på fråga fem, ingen kan tvingas till ansvar för något som inte är den personens ansvar.
Sen tror vi att du igen gör misstaget att blanda ihop bloggosfären med The Pirate Bay. The Pirate Bay har ingen egentlig makt – de är en karta. Bloggosfären har en viss makt men knappast mer makt än traditionella medier.

7. Även om alla på nätet aldrig skulle följa något slag av hedersregler och många vill slippa självsanering, vad är det för fel om några börjar? Jag tror ordet en del ryggar för är “civilkurage”, dvs verkligt mod, och inte bara att följa flocken.

De allra flesta på nätet följer faktiskt en hel rad hedersregler. Dessutom är väl självsanering A och O inte minst i bloggosfären. Men ärligt så förstår vi inte riktigt den här frågan? Är det något som många i bloggosfären visat i exempelvis FRA-frågan så är det civilkurage, eller att stödja personer vars livsval den politiska korrektheten försöker förminska. Eller att stå upp för sina vänner.

Vi skulle gärna vilja ställa några frågor till dig Björn Elmbrandt.

Du skriver så här i din ledare:

Pappan till de mördade barnen, som ville ha bort de här bilderna på nätet, fick svaret från The Pirate Bay att det var ett jävla tjat: “Nej, nej och åter nej”. Då ställdes principer mot empati, ideologisk förblindelse mot gott omdöme.

Frågor på det: har du läst Peter Sundes egen beskrivning av det inträffade? Vet du hur många mail och påtryckningar han fick, och visste du att det inte var pappan till barnen utan hans sambo som “bad” TPB att ta bort bilderna?
Utifrån det – bör Peter Sunde ta vilken skit som helst bara för han inte drabbats av det fruktansvärda som Arbogapappan drabbats av?

Är det skrämmande att det du skriver och gör på nätet kan granskas och kommenteras av amatörer?
Dessa amatörer är ju ändå så omdömeslösa att det inte borde spela någon roll vad de tycker?

Vad anser du om den behandling Peter Sunde utsattes för av Janne Josefsson och SVT?

Vad anser du att man kan göra för att avvärja hotet om inskränkt offentlighetsprincip?

Vad gillar du Siewert Öholms förhållningssätt till bloggarna?

Det vore intressant att få svar på de frågorna Björn Elmbrandt. Om du vågar och vill.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,