Posts Tagged: ansvar


26
Feb 08

Kommentarer är grunden

En av de mest rudimentära adaptionerna av interaktivitet och sociala medier inom vad vi kallar gammelmedia är kommentarer till artiklar. Det är dock problematiskt för många redaktörer och även för de skrivande journalisterna. Det finns egentligen tre problem:

  1. Det juridiska ansvaret
    Chefredaktör/ansvarig utgivare än juridiskt ansvarig för vad som publiceras, vilket innebär att kommentarerna innebär en klart ökad risk för att något som kan få en ansvarig utgivare fälld för att ha publicerat sådant som inte går under tryckfrihetslagstiftningen.
  2. Sanningshalten
    Ett problem som många fört fram genom åren är att kommentatorer kan påstå vad som helst utan att ha någon faktagrund. Det är sant och en alltför vildvuxen kommentarsflora kan innebära att kommentarerna i sig underminerar varumärket och trovärdigheten hos publikationen.
  3. Maktförskjutningen/-försvagningen
    Genom att tillåta en direkt transparens mot andra som kan ha uppfattat saken annorlunda, kan ha andra kunskaper om frågan eller på andra sätt ifrågasätta den verklighetstolkning som en journalist gör så sker en maktförskjutning från journalistens exklusiva tolkningsföreträde till en ömsesidighet. Något som kan skrämma såväl journalister, chefredaktörer som ägare.
  4. Jag tror att den sista punkten är den som är viktigast när traditionella medier väljer bort kommentarer eller väljer en mycket strikt moderering av inlägg och kommentarer. Vanligtvis används de två första som förklaringar men om man går under ytan så märks en rädsla för att förlora den makt över den kollektiva tanken som journalistiken alltid haft. Liksom att det i grunden handlar om att journalistens jobb och därmed också kunnande kan ifrågasättas direkt.

För medier som vill skapa sig en plattform och en position inom det nya disruptiva medielandskapet är kommentarerna basen att börja på. Det, tillsammans med exempelvis Twinglylänkar, innebär att man öppnar upp för andra perspektiv och skapar en relation med andra innehållsleverantörer: bloggarna. Det som då krävs är att man på tidningen släpper sina rädslor och väljer att hellre fria än fälla i modereringar och val av vilka bloggar man släpper igenom.

/Niclas Strandh