Svar från Förbundsstyrelsen

Fick nyss det här i mejlen:

Öppet brevsvar till Sofia Mirjamsdotter

Kära Sofia!

Vi vet inte varför du med åren blivit bestört och ilsken, för det framgår inte av ditt brev.
Vi tyckte det var tråkigt när du valde att lämna dina fackliga uppdrag för tre år sedan.
Vi håller inte med dig om att vi är ett skråförbund. Vi är ett yrkes- och fackförbund och har så varit sedan 1901 och den ordningen stöds av medlemmarna, och ifrågasätts bara av arbetsgivare och organisationer som organiserar efter andra principer. Eftersom vi lever i en demokrati förfogar vi tack och lov själva över den frågan.
Som vår kongress uttrycker det i vårt handlingsprogram:
”Journalistförbundets syfte är att ge journalisterna så goda arbets- och levnadsvillkor som möjligt så att journalisterna utifrån dessa kan fylla sin uppgift i samhället och, på medborgarnas uppdrag, utöva så god och allsidig journalistik som möjligt”.
Naturligtvis är journalistik inte industriproduktion, journalistik är en kreativ verksamhet i kunskaps- och demokratibranschen. Vi kan inte erinra oss några krav på regleringar i avtal och lagar som skulle strypa kreativitet eller journalistikens naturliga utveckling.
Vi brinner alla för frågor som demokrati, yttrandefrihet och mångfald.
Journalistförbundet är medlem av många organisationer, IFJ, EFJ,TCO, PTK, KLYS, ALIS till exempel, och dessa medlemskap kan varje kongress ifrågasätta och har inte ifrågasatt i historisk tid. Att delta i olika kampanjer och manifestationer som kampanjen för Dawit Isaak, våra stora upphovsrättskampanjer och Kulturskaparna är en fråga som förbundsstyrelsen förfogar över.

Journalistförbundet är öppet, transparent och demokratiskt i värderingar. Vad som ligger inom styrelsens mandat att beslut om bestämmer kongressen. I varje enskild fråga eller opinionsyttring kan vi inte invänta besked från varje medlem. Kongresserna har alltid varit mycket tydliga i sitt uppdrag till styrelsen att försvara upphovsrätten.
Vi förstår inte vari det hårresande består att kräva att skapande människor ska få betalt för sitt arbete. Kan människor inte leva på det de producerar blir det självklart mindre producerat. Det gäller även journalistik. Vi förstår inte riktigt vad du menar med att ”Journalistförbundets styrelse borde tänka framåt och istället för att gräva skyttegravarna i ställningskriget mot dem som betalar för vårt arbete allt djupare klättra upp och lägga ner vapnen”.

Vi tror att du med ”dem som betalar för vårt arbete” menar arbetsgivarna och medieägarna. Då du satt i vår förhandlingsdelegation deltog du med stort och uppskattat engagemang i vårt försvar av upphovsrätten. Sedan dess har vi med dagstidningsägarna och numera medlemmarna i Medieföretagen kommit överens om ”delad vårdnad om upphovsrätten”.
Precis som vi gjorde då och som vi gör nu tillsammans med andra organisationer inom KLYS (ett medlemskap välsignat i demokratisk ordning av vår kongress) som står bakom Kulturskaparna arbetar vi för individens rätt till sin upphovsrätt, den kontinentala principen, i motsats till den angloamerikanska principen som ger upphovsrätten till medieägarna. Yttrandefriheten innebär att var och en har rätt att uttrycka, sprida och publicera sina åsikter. Den innebär inte att man utan lov har rätt att sprida och publicera andras texter och verk.

Idag ställs framförallt våra frilansande kolleger inför ultimativa avtal från de stora medieägarna som kräver att de ska uppge sin upphovsrätt helt och för all framtid om de ska få sälja sin journalistik. Däri ligger det stora hotet mot mångfalden och öppenheten och där behöver vi alla vara med och försvara upphovsrätten. Vi välkomnar dig i det arbetet.
Vi är det förbund du efterfrågar. Journalistförbundet slåss varje dag för öppenhet, mångfald och offentlighet och vi gör det för demokratins skull, för allmänhetens skull och för journalistikens skull. Vi anser dessutom att journalister precis som alla andra arbetande människor ska ha betalt för sitt arbete.

Självklart är inte offentlighetsprincipen till för journalisterna utan för medborgarna. Meddelarfriheten är en fri- och rättighet för medborgaren. Källskyddet är en plikt för journalisten.

Allt gott!
Journalistförbundets styrelse

———————————————————————————————————–


Uppdaterat med några klargöranden från mig:

Helt kort vill jag bara säga att jag med “dom som betalar” i första hand menar köparna av de produkter som mediebranschen tar fram. Utan mediekonsumenter ingen mediebransch.

Vad beträffar mitt eget engagemang och försvar av upphovsrätten, och som inte alls motsägs av mitt brev till er, så är det bra att man nu nått en någorlunda lösning med delad vårdnad.
Jag är idag precis som då lika övertygad om att upphovsrätten inte är en fråga för kollektivavtalet.

Det som gör mig besviken är att ni genom Kulturskaparna låter frågan om upphovsrätt inkräkta på andra för förbundet viktiga frågor, så som meddelarskydd, demokrati och mångfald.
Att påstå att fildelning försämrar förutsättningarna för människor att ta del av kulturell mångfald och kvalitet är direkt fel, eftersom det i själva verket är precis tvärtom.

vänligen
/Sofia

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Tags: , , ,

(44%) (11%) (22%) (22%)
9 buttar
 • http://blog.opportunitycloud.com/ Erik Starck

  Vi tror att du med ”dem som betalar för vårt arbete” menar arbetsgivarna och medieägarna.

  Uhm… eller kunderna, kanske?

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia Mirjamsdotter

  @Erik Starck – Exakt precis dem jag menade i första hand. Kunderna alltså, de som köper produkterna som medieföretagen tar fram…

 • Krille
 • Björn Hagström

  Som jag läste det syftar Sofia ofta på sociala media och hur man ska förhålla sig till det. Citizen journalism och allt det. Det påverkar rollen som journalist rejält och hur ska man bemöta det? Inte gör man det genom avtal med mediaägarna i alla fall. Snart har man stora trygga avtal med ett svart hål och det är en reell risk.

 • http://levaimolnet.se Christian Eriksson

  “Vi förstår inte vari det hårresande består att kräva att skapande människor ska få betalt för sitt arbete.”

  Inte jag heller. Fast detta är inte er slutsats utan er utgångspunkt. Det är slutsatsen, att kräva att bredbandsleverantörer löser era problem som är hårresande. Något som du inte nämner med ett ord i inlägget ovan.

  Det är lika dumt som om Polisen skulle kräva att Vägverket tar fram lösningar för att underlätta insamlandet av fortkörningsböter.

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia Mirjamsdotter

  Vill bara säga att det jag menade var hårresande i det citat jag använde i mitt brev var påståendet att fildelning skulle “försämra förutsättningarna för folk att ta del av kulturell mångfald, nyskapande och kvalitet”.

  I själva verket är det precis tvärtom. Fildelning, och internet, ÖKAR förutsättningarna för folk att ta del av kulturell mångfald, nyskapande och kvalitet.

 • http://thomastvivlaren.se Thomas Tvivlaren

  Att Internet och utvecklingen inte går att stoppa tror jag de flesta (möjligtvis förutom Nätverket Kulturskaparna och deras drivande aktörer) förstått. Så som debatten först av Kulturskaparna så är den stora frågan fjärran från både demokratins fundamenta och upphovsrätten i Den Nya Tiden.

  Min fundering är nämligen följande:

  Hur kan en grupp som ska leda och företräda journalister vara så renons och dåligt insatta i Den Nya Tidens villkor?

  Dessvärre är det något man delar även med mitt eget fackförbund:

  Unionen bryter mot egna stadgar

  Kort och gott, det stora hotet är inte Den Nya Tiden och dess förändringskrav (eller möjligheter) utan att man inte förstår dessa.

 • Kjell

  Kulturskaparnas talesperson Karin Willén svarar på Juliagruppen (SVT Debatt i måndags) bland annat om Kulturskaparna och internetutvecklingen: http://tinyurl.com/yegaec8

 • http://twitter.com/blisk marcus

  “Vi förstår inte vari det hårresande består att kräva att skapande människor ska få betalt för sitt arbete.”

  *facepalm*

  Men rikta då kraften mot medieägarna och arbetsgivarna, by all means. Inte mot fildelare och internetoperatörer.

  Ni har satt er i en shanghajad båt som någon annan kör och styr åt ett håll som innebär oundviklig kantring.

 • Anders Mildner

  Rak fråga: Vad betyder stycket nedan?
  Vi är många som har sett just denna sorts krav komma som nästa anhalt efter kraven på skärpta lagar och strängare straff och det är därför vi nu reagerar så starkt.

  Kan styrelsen förklara exakt vad det är som ni tycker bör göras på området?

  Och som följdfråga – om ”internetmarknadens kommersiella aktörer”inte agerar på det sätt ni önskar, vad förespråkar ni i så fall?

  Citatet från Brännpunktsartikeln, SvD 10/3, lyder:

  ”Men den hotande faran är att internetmarknadens kommersiella aktörer agerar långsamt och kortsiktigt. Såväl bredbandsoperatörer som andra nätentreprenörer borde arbeta intensivt för att få stopp på illegal verksamhet och ta fram tjänster med ett varierat och omfattande kulturutbud, i enlighet med vad deras kunder efterfrågar.

  Istället ser vi med förvåning hur till exempel Comhem och Telia är närmast ointresserade av att skapa förutsättningar för alternativ till den illegala fildelning som pågår i deras nät. De duckar för frågan och lägger ansvaret för problemen i knäet på sina kunder. Därigenom riskerar bredbandsleverantörerna på allvar konsumenternas framtida tillgång till ett rikare och bättre kulturutbud på internet.”

 • http://va.se/webbloggen Mikael Zackrisson

  Kära SJF!

  Om det nu är arbetsgivarna ni är så upprörda över, varför attackerar ni då bredbandsoperatörer och piratkopierare?

  Jag undrar fortfarande om en enda journalist har förlorat pengar på att hennes material har fildelats. Var är exemplen på det?

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia Mirjamsdotter

  Kära SJF!

  Om det nu är arbetsgivarna ni är så upprörda över, varför attackerar ni då bredbandsoperatörer och piratkopierare?

  Jag undrar fortfarande om en enda journalist har förlorat pengar på att hennes material har fildelats. Var är exemplen på det?

 • http://liljeros.wordpress.com/ Liljeros

  “Att påstå att fildelning försämrar förutsättningarna för människor att ta del av kulturell mångfald och kvalitet är direkt fel, eftersom det i själva verket är precis tvärtom.”

  Väldigt märklig och motsägelsefull ansats när man samtidigt manar till dialog, transparens och demokratiska värden.

 • http://radioblogg.wordpress.com/ Lillemor

  Jag började skriva en kommentar, men det fick bli en bloggpost istället.

  Om förbundsstyrelsen som offrar försvaret av det grundlagsfästa källskyddet och prioriterar att slåss för rätten att sälja samma artikel flera gånger.

  http://radioblogg.wordpress.com/2010/03/17/sjf-kronorna-vs-demokratiska-principer/

 • http://thomastvivlaren.se Thomas Tvivlaren

  Manuell trackback:

  Nätverket Gallimatiasskaparna

 • Anders Wass

  @Christian Eriksson
  “Det är lika dumt som om Polisen skulle kräva att Vägverket tar fram lösningar för att underlätta insamlandet av fortkörningsböter.”

  Hehe, bara för ordningens skull så är det precis så det fungerar med fartkamerorna. Vägverket äger dem och skickar informationen till Polisen vid trafikbrott.

 • Kjell

  Kulturskaparna säger inte att “fildelning försämrar förutsättningarna för människor att ta del av kulturell mångfald och kvalitet”. Du har utelämnat ett “illegal” framför fildelning.

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia Mirjamsdotter

  @Kjell – Det är likväl fel. Illegal fildelning ökar människors tillgång till kulturell mångfald av hög kvalitet.
  (det betyder inte att jag tycker all illegal fildelning är bra, jag bara konstaterar faktum)