Nyheter vill vara fria

Jag skrev tidigare en postning om att nyhetsmedierna skulle kunna kapitalisera på kunskapen om kommunikationsbeteenden, intresseprofiler och köparpsykologi. Det går att ta betalt för detta, bra betalt, och mycket tyder på att behovet av kunskap om konsumenter/väljare bara kommer att öka.

Med småförsiktig bitterhet konstaterar jag av de uteblivna reaktionerna att döma att tankarna knappast tycks ha ruskat om någon.

Istället hoppas vi på journalistiken som sådan, antingen som en allt mera kvalitativ journalistik, som en utökad upplevelse eller som en mera användarstyrd rapportering. Och det är förstås bra på många sätt, för journalistiken måste alltid utvecklas och bli bättre precis som allt annat i ett progressivt samhälle.

Jag brukar vara diplomatisk, men för en gångs skull målar också jag fan på väggen. Titta på de siffror som Fredrik Strömberg presenterar. För mig landar resonemanget i att journalistiken verkligen inte mår särskilt bra just nu. Inte bra alls. Ändå är journalistiken paradoxalt nog bättre i dag än den någonsin har varit.

Hur går det ihop?

Det är här teknikskiftet kommer in. Pluralismen. Summan av hundratals subjektiva röster tycks oss tillsammans ljuda med en mer objektiv klang än vad en central nyhetsdesk någonsin kan skapa en illusion utav. Jag kan verkligen inte tänka mig annat än att mediediskussionen, för att ta ett närbesläktat exempel, blir sämre av att Mindpark, SSBD och andra inflytelserika mediebloggare och kommentatorer, tillsammans lägger bitar till det pussel som tidigare lagts exklusivt av säg, Resumé, Dagens Media, Medievärlden och P1 Medierna.

Att det går dåligt för journalistiken i dag kan därför inte sägas ha något direkt samband med kvaliteten på det journalistiska resultatet. Det är knappast bristande journalistisk kvalitet som har skapat den situation vi befinner oss i och det är knappast förbättrad journalistisk kvalitet som kommer att ta oss ur densamma.

Alla vet vi ju vad som har skett inom musikindustrin. Ska vi säga till unga svenska musiker att om de bara gör bättre musik, så kommer allt snart att ordna sig?

Nicklas Lundblad på Mindpark konstaterar i ett resonemang som, i mina ord, innebär att om nu journalistisk kvalitet är kopplat till demokrati och allmänintresse, så är den direkta konsekvensen obönhörligen att framgångsrik journalistik tillhör oss alla och envar. Och hur kan journalistiken någonsin vara sann emot sitt sanna uppdrag genom att låsa in, gömma bort och exkludera alla dem som – givet att de tvingas välja – väljer bort nyheter?

Kanske får vi acceptera att nyheter faktiskt måste klassas som all annan information, information som till sitt väsen vill vara fri för att inte kvävas till döds.

För jag tycker det är en vacker tanke, det erkänner jag villigt, att nyheter faktiskt ska och kan vara gratis och för alla. Om detta förpassar journalistiken till mecenater, stiftelser eller public service, ja låt oss då för all del diskutera det också. Men tvivla inte på att nyheter, liksom musik, alldeles oavsett kommer att finnas i morgon också. Och dagen efter det, och dagen efter det.

Och den frågan som uppstår då, måhända inte ur ett journalistiskt men väl ur ett entreprenörsperspektiv, är:

Vad är det vi som samhällsmedborgare och konsumenter kommer att vilja höra, läsa, se och göra – i dag och alla andra dagar? Och det är i den till synes enkla frågan, som jag föreslår att det faktiskt också kan finnas en affär för nyhetsmedierna som som heter duga.

/Jerry Silfwer
Jerry Silfwer är kommunkationsrådgivare på Springtime och skriver om PR och kommunkation på Doktor Spinn. Följ honom gärna på Twitter.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!

Tags: , , , , ,

(67%) (33%) (0%) (0%)
3 buttar
 • http://jardenberg.se/ Joakim Jardenberg

  Att jag inte markerade reaktion på att vi skulle sälja kunskapen om vår publik berodde helt enkelt på att jag har skrivit om det tidigare – och precis som du mötts av tystad. Jag tror jag kallade det ”marknadsinformation”. Nu ville jag se om något förändrats. Men så verkar det inte vara, det är fortfarande obegripligt tydligt. Men det känns skönt att veta att jag inte är helt ensam om att gilla konceptet;)

  När det gäller att ”information wants to be free” så tror jag vi i sverige har landat väldigt fel i den diskussionen, pga dubbeltydigheten i ”free” när det översätts till svenska.

  Jag tror precis som du och Nicklas på nya former, och jag tror att vi ser svaret på din sista fråga växa fram just nu. Är det inte precis det som bloggosfären visar oss. Är inte den samlade bilden av allt egenpublicerat material precis den indikationen? Det är DET HÄR vi är intresserade av.

 • http://www.hjemmetmortensen.se Christer Rindeblad

  Jag undrar om ni inte gör det hela mer komplicerat än nödvändigt. Journalistisk är ett hantverk bland många andra hantverk. De flesta kan skriva ihop en text, precis som de flesta kan slänga ihop en maträtt eller laga rör. Samma sak gäller skådespelare eller musiker. Ni minns väl “alla kan sjunga”….

  Kvalitén på hantverket är det som alltid gör skillnanden.
  I grunden liknar mediebranschen mest restaurang- och teatervärlden. Varför går folk på lyxkrogar och betalar vansinniga priser när man lika gärna kan slänga ihop en pytt hemma i köket. Minns Stenbecks liknelse att tidningen Metro var medievärldens McDonalds…

 • http://www.doktorspinn.se Jerry Silfwer

  Well, Christer. Ska vi tolka det som att SSBD i det här fallet är pytt på gamla rester och Resumé lyxkrog på fina gatan?

  Utan att anmärka på den betalda branschpressens kvalitet, så finns det ju faktiskt en hel del kvalitativa men oavlönade alster att hitta på webben – även för gourmanderna.

 • http://www.hjemmetmortensen.se Christer Rindeblad

  Mja, jag vill nog inte kalla det vi sysslar med här för journalistik. SSBD är snarare ett åsiktstorg, ett utmärkt och högintressant sådant.

  Journalistik är att samla information, öva källkritik osv och så sakligt som möjligt presentera det för uppdragsgivaren. I det ingår inte att presentera sina egna åsikter. Glöm inte att journalistyrket eminerar ur de handelsspioner som reste runt på 1500-talet i europa på uppdrag av köpmän.

 • http://jardenberg.se/ Joakim Jardenberg

  @Christer Rindeblad – Den definitionen har du nog allt hittat på alldeles själv ;)

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia Mirjamsdotter

  @Christer Rindeblad – en sak som vi kommer att ta upp och diskutera en hel del här på SSBD är just definitionen på vad som är journalistik. Själv har jag redan tidigare skrivit här om den subjektiva journalistiken som jag tror är på frammarsch…

 • http://fredrikstromberg.se Fredrik Strömberg

  @Sofia Mirjamsdotter – Jag är nog benägen att hålla med Christer om att det vi sysslar med inte är journalistik i den traditionella benämningen. Jag skulle absolut inte vilja kalla mina inlägg här för journalistik. Om man inte vill använda –journalistik ändelsen för allt som inryms i medierna. Jag anser att jag sysslar med åsikter/opinion/debatt här. Men så är jag en begreppstorsk också.
  Däremot är jag ju också av den tydliga åsikten att journalistik inte per definition är bra. Eller ens bättre än annat. Och absolut inte viktigare än annat. Det är från fall till fall och från ämne till ämne.

 • http://www.doktorspinn.se Jerry Silfwer

  Jag kanske också ska förtydliga mig lite eftersom jag uttryckte mig lite slarvigt i min kommentar:

  Om vi vill leva med den distinktion att det som försiggår fritt på webben per definition inte är journalistik, men det som skrivs av professionella (avlönade) skribenter på särskilt avsedda plattformar är det, då finns det en rent teknisk/moralisk komplikation att ta hänsyn till:

  Med RSS eller hyfsat sofistikerade “skrapverktyg” kan innehållet inte skyddas från spridning. Syndikeringen och aggregeringen ökar ju snarast och det enda sättet att skydda sin produkt blir då att stänga ute sökmotorer, förhindra olika typer av länkning och syndikering och att låsa särskilda areor av sajten och tillåta tillträde enbart för dem som betalar.

  Då uppstår i huvudsak två problem:

  1. Det kommer någon annan som gör det gratis.
  2. Om det finns en möjlighet för betalande prenumeranter att egenmäktigt duplicera och sprida materialet, ja då kommer så att ske.

  Ergo, liknelsen vid musikbranschen.

  Analogin med restauranger fungerar över huvud taget vilseledande. När maten väl är död så växer den inte längre via celldelning – men det gör information. Och ingen av oss har väl ett kylskåp hemma fullt med all världens mat, helt fritt och bara för oss att utifrån våra egna smaklökar välja det vi tycker om?

  Däremot vill jag gärna betona att jag helt håller med om att exempelvis inte SSBD konkurrerar med klassisk rapporteringsjournalistik. Men kanske med krönikörer och ledare? Och om det som diskuteras här och på andra platser på den sociala webben har sitt ursprung i olika nyheter – är inte vi kommentatorer då också journalistiska medskapare?

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia Mirjamsdotter

  @Fredrik Strömberg – Jag kommenterade nu bara definitionen på journalistik. :) Men är mitt emellan. vi är väl en hybrid, och ibland är det journalistik, faktasökande, jag har även gjort en del intervjuer och genomarbetade artiklar här, och kommer nog att göra fler.
  Sen är väl åsiktsjournalistisk också en form av journalistik kanske…

 • http://www.hjemmetmortensen.se Christer Rindeblad

  Journalistik har inget med att göra om man får lön eller inte. Det handlar som sagt om ett konkret hantverk som görs på uppdrag av någon, vare sig man får lön eller inte.

  Åsiktjournalistik finns per definition inte, lika lite som att recensioner är journalistik – även om det är en avlönad journalist bakom pennan.

  För länge sedan fanns det även en diskussion om att införa ungefär samma legitimeringstänk som t.ex. advokater, läkare och revisorer har; dvs “auktoriserad journalist” som förbinder sig att följa de pressetiska reglerna som ju utgör grunden för yrket. Och bröt man mot dessa regler skulle man kunna mista legitimationen. Det hade nog varit vettigt med ett sådant system idag…

  Idag kan man rent rent teoretiskt bli utesluten som medlem från journalistförbundet om man brutit mot god pressetik. Men det har aldrig hänt vad jag vet.

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia Mirjamsdotter

  @Christer Rindeblad – Och jag upprepar – jag tror att vi inom kort kommer att måsta omvärdera hur vi hittills definerat ordet journalistik och journalist.

  Att det sett ungefär likadant ut under mycket lång tid betyder inte att det är en naturlag som alltid kommer att vara sanningen eller det rätta.

 • http://www.doktorspinn.se Jerry Silfwer

  Jag köper helt att du väljer att hålla en rak linje i definitionsfrågan. Och i din definition är de subjektiva iakttagelser som gör här och på många andra ställen INTE journalistik.

  Men du säger att vi gör det svårt för oss i den här diskussionen. Och att det handlar om KVALITETEN på det du kallar journalistik.

  Jag är kanske lite envis jag vet, men jag menar fortfarande att just kvaliteten – oavsett om vi använder din eller min definition av journalistik – inte kommer att stå i relation till säljbarheten i dag eller i framtiden.

  Nyheter vill liksom musik och film vara fria och det är viktigt att ta fasta på detta i tid.

 • http://www.hjemmetmortensen.se Christer Rindeblad

  Jag är inte riktigt säker på vad vi egentligen diskuterar. Det känns som vi mixar en rad olika frågeställningar vilket kan vara förvirrande.

  Men man kan lära en hel del av historien. Någon som minns hur tongångarna gick när vi fick närradio i Sverige…

 • http://www.doktorspinn.se Jerry Silfwer

  Håller med, det blev lite rörigt där – my bad! :)

  Jag tar med mig dina tankar kring att åsiktsdrivna texter inte är journalistik och jag gillade din tydlighet och botten i resonemanget.

  Det är sällan man hör en sådan bestämd uppfattning om vad journalisthantverket egentligen handlar om, och det är uppfriskande.

  Däremot står det ju med Sofias och Fredriks kommentarer klart, att även om vi väljer en bredare syn på vad som är journalistik, så kanske inte det heller räcker för att att beskriva det mediala nyhetslandskapet?

  I övrigt – låt oss bordlägga resonemanget om den journalistiska kvaliteten kopplat till affären – jag har på känn att det kommer mer på det området från det här hållet! ;)