Inspiration, någon?

Vill du och din redaktion jobba mer med sociala medier, men känner er lite osäkra på hur?
Behöver ni inspiration och utbildning?
Den 15 april håller jag tillsammans med Björn Falkevik i en inspirationsdag hos Medieutbildarna, programmet ser ut så här:

Reporter i bloggosfären – inspirationsdag

Är redaktionen i gång med rutinmässig bevakning av sociala medier och bloggosfären? Om inte är det hög tid att reportrar kastar sig ut på Facebook, Youtube Myspace och mikrobloggar som Twitter, Jaiku och Bloggy. Här finns nyheter, researchmöjligheter och artikeltips att hämta och här finns – inte minst – de yngre personer som redaktionen så hett önskar också ska läsa tidningen.

Huvudsakliga skillnaden mellan traditionella medier och nya är vad de medför i förväntningar hos mediekonsumenten. Detta kan summeras: engagemang! En användare är delaktig och visar sin delaktighet genom att engagera sig i det som han/hon just har konsumerat. Engagemanget kan visa sig på en olika sätt. Men det är också viktigt att tänka på att det är en process, inte ett enskild händelse.
Vilket är mer värdefullt för redaktionen: En läsare som kommer in till en artikel en gång eller en användare som kommer tillbaka till samma publicering 20 gånger på samma dag? Hur kan man uppmuntra detta beteende hos sina läsare redan innan man publicerat och hur kan en traditionell publicist ta till sig det bästa från bloggosfären men samtidigt behålla sina traditionella styrkor.

MedieUtbildarnas inspirationsdag ger arbetsledare och reportrar handfast hjälp att komma igång och en utmärkt startpunkt för att börja utveckla redaktionens arbete med nätdriven journalistik.

Utbildare: Sofia Mirjamdotter, journalist och välkänd bloggare (Mymlan, Same Same but Different) och Björn Falkevik, välkänd nya medier-producent som arbetar med att aktivt förändra vårt sätt att producera och publicera.

Ur programmet:

· Detta är sociala medier.

· Så kan redaktionen använda sociala medier journalistiskt. Blogg som publiceringsverktyg, mikrobloggar, distribuerad publicering, “online” journalisten (online, i det här fallet som den ständigt rapporterande journalisten)

· Att flytta ut från egna sajten för att öka sin trafik till den via exempelvis Flickr och Youtube – så kallad distribuerad publicering.

· Vilka tar den värsta smällen i ett förändrat medielandskap? Lokala, regionala, nationella eller internationella medier? En lätt filosofisk titt på hur medielandskapet har förändrats över de senaste tio åren och vad detta kan leda till.

Ser det intressant ut? Anmäl dig och dina medarbetare hos Medieutbildarna.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!