Public Service i den sociala medierevolutionen

Tre bokstäver som skakade Sverige. En dokumentär som visades i SVT förra veckan. Och vars efterverkningar inte bara handlar om de avslöjandena som programmet gjorde, utan lika mycket om inte mer om det nya medielandskapet, hur det förändrats, och vilka konsekvenser det faktiskt får för makthavare och medier.

Helt enkelt – det speglar den sociala medierevolution som vi lever mitt i och dom är ett faktum. En revolution vars konsekvenser vi inte helt kan överblicka, men så smått börjar ana.

Det handlar inte bara om kommunikation mellan makthavare och medier, eller om att människor kan skriva fritt i bloggar. Det handlar om att människors beteende på sikt kommer att förändras i grunden, då makten inte längre är centraliserad till vissa få personer, då information inte längre är något exklusivt för närmast sörjande, då det transparenta samhället tvingar människor till ärlighet. Och det, mina vänner, är revolutionerande.
Samtidigt är det helt klart att denna utveckling går så fort att många inte hinner med, och många är de som försöker göra motstånd. Och det är inte folket som gör motstånd, det är makten.

Vi börjar med Carl Bildt. Som inte hör till dem som gör motstånd, i det här fallet. Han är sedan länge känd bland journalister för att inte sällan tacka nej till intervjuer utan istället hänvisa till sin blogg. Han har förstått kraften i sociala medier och hur den kan utnyttjas för hans egna syften. Självklart ett smart sätt att få ut sitt budskap utan risk att bli felciterad, eller på annat sätt snedvinklad.
Efter dokumentären skrev han i sin blogg om den lögnaktiga journalistiken.

SVT:s Rapport har tydligen i kväll sänt sitt program om FRA, och bl a använder man ett svar på en fråga av mig till att – enligt versionen på webben – hävda att “Bildts svar innebär alltså att den information som FRA samlar in i stort sett kan hamna i vilka händer som helst i världen.”

Det påståendet är lögnaktigt och oärligt.

Anständigt är att SVT nu visar de frågor som ställdes och de svar jag gav. De gav absolut inte stöd för detta påstående.

Det intressanta med detta är att svt valt att lägga ut en hel del råmaterial och oklippta intervjuer på sin sajt, men inte allt. Nu kräver Calle att Rapport ska gå ut med en rättelse.

Rapport vägrar göra det. Studio Ett i P1 tar upp fallet och bjuder in Carl Bildt och Rapports chef Morgan Olofsson till studion.

I sin blogg skriver Carl:

Radioreportern frågade fler gånger om det inte fanns någon anledning till självkritik från Rapports sida.
Men icke. Tydligen finns det en helig ofelbarhetsdogm vad gäller Rapport som inte får ifrågasättas.
Men det kommer jag att fortsätta att göra.
Sanningen segrar.

Efter att Morgan Olofsson gjort klart att det inte finns anledning till självkritik händer det verkligt intressanta. Det är när Carl Bildt får frågan om hur han tycker att felet som begåtts ska rättas till. Då svarar han att han skulle gärna se att intervjun med honom lades ut i sin helhet, det råmaterial som trots allt finns tillgängligt på nätet innehåller inte intervjun i sin helhet.
Svaret han får är: “Ju fler gånger du ber oss göra det desto omöjligare blir det för oss att göra det.”
Morgan Olofsson menar vidare att ingen makthavare ska styra över vad Svt väljer att publicera.

I sak har Morgan Olofsson rätt. En oberoende television ska inte klippa inslag utifrån hur makthavarna ber dem, en oberoende television ska inte låta sig påverkas av ministrar då de prioriterar nyheter.
Men.

Morgan Olofsson verkar ha missuppfattat det uppdrag han har som Rapportchef. Vi lever mitt i en revolution. Att internet ger oss möjligheter att publicera och länka till källor och råmaterial handlar inte om nyhetsprioritering eller vinkling av inslag. Det handlar om transparens och ärlighet och demokrati. Det handlar om att ge i det här fallet tevetittarna en möjlighet att se hela materialet och skapa sig en egen uppfattning. Och Public Service om någon borde ligga i framkant när det gäller just detta, för ingen annan nyhetsförmedlare i Sverige har det ansvar som Public Service har för att vara just oberoende och demokratisk.

Naturligtvis otroligt skrämmande för journalisterna, som därmed måste avslöja sina egna klavertramp. Och just därför så nödvändig om journalistiken ska kunna fortsätta vara oberoende och framförallt trovärdig.
Morgan gör en dundertabbe när han vägrar publicera den oklippta intervjun, han bör göra det, och inte för att en makthavare ber honom om det, utan för att försöka återfå sin trovärdighet som chef över en av Sveriges tyngsta nyhetsredaktioner.

Inte blir saken bättre när man tittar på Aktuellts “inblick” och hör resonemanget på redaktionen. K-G Bergström säger åt Olofsson att dom självkalrt ska lägga ut materialet medan Olofsson fortsätter hävda att en minister inte ska sätta Rapports agenda.
Av någon anledning hittar jag inte igen just det inslaget från svt:s sajt, kan det kanske vara bortplockat?

Med tanke på att Debatt så sent som förra veckan tvingades göra avbön och be om ursäkt offentligt, då det betett sig illa och faktiskt genom den transparenta verkligheten i de sociala medierna visade sig inte ha levt upp till sitt uppdrag känner jag att SVT om de vill ha kvar sitt existensberättigande faktiskt måste sluta uppföra sig som om de har något att dölja, de måste helt enkelt börja stå för sina arbetsmetoder och börja förklara sina beslut för sin publik.

Den sociala medierevolutionen tvingar våra makthavare till ärlighet. Vare sig makten innehas av utrikesministern eller Rapportchefen.

Vad gäller själva sakfrågan känner jag att det hela handlar om ordklyveri. Carl Bildt känner sig missuppfattad och Morgan Olofsson menar att Bildt har missuppfattat frågan. Egentligen ingen big deal. Inte för att jag litar på Carl Bildt, kanske är det så att Carl Bildt är farlig och manipulerar journalister, men desto större anledning kanske att banda allt han säger och lägga ut tillgängligt för allmänheten.
Men Morgan Olofsson vill kanske att uppfattningen om SVT ska baseras på det som står i Carl Bildts blogg, eller i Peter Sundes?

SVT borde inte ha något att dölja, lika litet som Carl Bildt bör ha det. Och om SVT vill att Carl och andra ministrar ska vara öppna och ärliga bör SVT leva som de lär och själva leva upp till kraven de ställer på våra politiker, kraven på öppenhet och ärlighet.

Uppdaterat: Nu finns klippet plötsligt utlagt från diskussionen mellan Olofsson och K-G Bergström på redaktionen, ni hittar det här.
K-G säger alltså: “Han hade rätt, vi hade fel, och då ska vi säga detta ärligt.”
Olofsson: “Jag kommer alltid att stå upp för mina reportrar.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!

Tags: , , , ,