Offentlighetsprincipen gäller alla

Via The Pirate Bay går det nu att ladda hem förundersökningsprotokollet (FUP) om morden i Arboga.
Barnens pappa har reagerat, liksom pressombudsmannen Yrsa Stenius.

Något som fått många i bloggosfären att tycka till.

Blogge Bloggelito har skrivit ett bra och förklarande inlägg, dels vad gäller hur The Pirate Bay fungerar, men också om offentlighetsprincipen:

“Pressombudsmannen Yrsa Stenius blir förstås livrädd för vad ”lagstiftaren” och ”politikerna” ska säga om detta fenomen. Hon är i vanlig ordning rädd för att dessa politiker ytterligare ska inskränka det fria ordet: ”Det är klart att politikerna inte kommer att sitta overksamma om precis vad som helst som är offentligt också publiceras.” Det är förvisso en berättigad rädsla med tanke på vilket slags politiker som är invalda i kammaren (FRA, någon?), men att huka för lagstiftaren är nu aldrig någonsin en lösning, utan tvärtom krävs konstant aggression för att försvara och utöka territoriet. Fast det kanske är svårt när staten och media sitter i samma båt, sammanväxta med varandra i feodala strukturer.

Yrsa Stenius tycks inte heller begripa vad ”offentligt” innebär – nämligen att det kan publiceras och spridas helt fritt, på samma sätt som när polisen på begäran överräcker offentliggjort material till journalister. För Stenius tycks ”offentlig” betyda ”offentlig endast för journalistkollegiet”, men så är det inte.”

Till skillnad från Blogge förstår jag Yrsa Stenius oro. Det finns redan en lång rad förslag till inskränkningar i offentlighetsprincipen, och den fungerar inte riktigt som den ska. Journalisten Backa Elias Bondpää skrev tidigare en blogg som endast behandlade offentlighetsprincipen, rekommenderad läsning för den som vill fördjupa sig.

Dessutom finns det all anledning att oroa sig för att personer med mindre empatiska drag kan få för sig att använda bilderna ur förundersökningen till mindre behjärtansvärda ändamål.
Men rötägg har alltid funnits. Information har alltid och kommer alltid att på ett eller annat sätt att kunna missbrukas. Att lagstifta bort alla tänkbara möjligheter att jävlas kommer inte att stoppa folk från att jävlas.

Jag tror att Beatrice Ask verkligen menar det hon säger om den viktiga offentlighetsprincipen men möjligheten att göra undantag finns faktiskt redan idag.
Däremot blir jag förvånad över den här formuleringen i SvD:s text:

“I och med att förundersökningen gjorts tillgänglig via The Pirate Bay kan vem som helst komma åt bland annat obduktionsbilder på de båda mördade barnen.”

Det är inte på grund av TPB som bilderna är tillgängliga. Det är på grund av offentlighetsprincipen.

Problemet är alltså inte som man kan tro när man läser tidningarna att det via fildelning går att plocka hem offentliga dokument. Problemet är de stora missuppfattningar som råder bland folk, politiker och uppenbarligen också journalister om vad demokrati faktiskt är och vad vår lagstiftning där offentlighetsprincipen ingår har för syte.

Offentlighetsprincipen är en lag som finns till för att medborgarna ska ha möjlighet till insyn och inflytande över myndigheterna. Det är en lag som finns till för ökad rättssäkerhet, som i exemplet Arbogamorden.

Och här har Blogge en poäng. Det är en lag som inte gäller endast massmedier och journalister. Och han har rätt i att många i branschen ibland verkar tro sig ha ensamrätt på att begära ut offentliga handlingar. Dessutom är kunskapen om offentlighetsprincipen hos allmänheten inte särskilt höga.

Men en FUP är alltid offentlig utom i vissa särskilda fall. Det går att göra undantag i särskilt känsliga fall.

Jag kan förstå att Nicklas Jangestig är upprörd över att bilderna på hans döda barn sprids till människor vars syften kan vara tveksamma. Det är utan tvekan en väldigt mänsklig reaktion. Men det är inte The Pirate Bay som gjort fel här. Det är snarare rättsväsendet som kanske borde funderat på om delar av förundersökningen (så som bilderna) skulle belagts med sekretess, eftersom jag har svårt att tänka mig att de på något sätt är nödvändiga att visa av rättssäkerhetsmässiga skäl. (även om hemligstämpling är en åtgärd som bör användas med stor försiktighet och endast i extrema undantagsfall)

Nu gjordes inte så. Därmed är handlingarna offentliga. De går att ladda hem via fildelningssajter, men de går också för vem som helst att beställa från Tingsrätten. Man måste alltså inte vara journalist för att få se en FUP.

Medierna och deras talesmän, så som Yrsa Stenius, värnar självklart offentlighetsprincipen. Men det är ett feltänk om den ska värnas endast för att de etablerade nyhetsförmedlarna ska ha tillgång till den.
Journalisters arbete har i alla tider varit att samla och ta del av information och göra ett urval samt paketera det på ett begripligt och på senare tid i allt högre utsträckning säljande sätt. Det är fortfarande vårt uppdrag.

Men att allmänheten tack vare internet i allt högre utsträckning själva kan ta del av och kommentera offentliga handlingar och politiska förslag är inte något hot mot massmedierna och journalistiken. Snarare tvärtom.

Det finns en ständigt pågående diskussion om krympande mångfald i massmedierna på grund av ägarkoncentration. Några få stora jättar äger merparten av alla tidningar, etermediakanaler och även nyhetssajter på nätet. Något som journalisterna ständigt sätter sig emot med argumentet att mångfalden minskar. Ett tungt argument inte minst i diskussionen om upphovsrätten.

Det är en utveckling som inte är så rolig. Men istället för att nu försöka stoppa utvecklingen av medborgarjournalistik borde även Yrsa Stenius se potentialen och möjligheterna i att fler och fler kan delta dels i den offentliga debatten, dels också själva ta reda på fakta och även på ett smidigt sätt ta del av offentliga handlingar.

Genom bloggosfären och alla enskilda som engagerar sig i olika frågor ökar mångfalden.
Att försöka stoppa de stora drakarna från att köpa upp varandra och få mer eller mindre monopol på de tryckta tidningarna är meningslöst.

Däremot att omfamna, välkomna och dra nytta av den enorma mångfald som finns på internet, hos “vanligt folK”, det är att lägga sin tid och energi på rätt sak, om man är en journalist som värnar demokrati, yttrandefrihet och mångfald.

Så Yrsa Stenius borde istället för att reta upp sig på fildelningen faktiskt försöka att pedagogiskt förklara offentlighetsprincipen och skapa en debatt om demokrati och varför den kom till i början.
För allas vår skull utifrån vår önskan om att Sverige ska fortsätta vara ett demokratiskt samhälle, och inte minst för mångfalden i mediernas skull.

Också Teflonminne har skrivit mycket bra om saken. Och jag låter honom avsluta:

“Vad hon säger är att offentlighetsprincipen endast finns till så länge man inte utnyttjar den. Om något är offentligt så är det offentligt, end of story. Men Yrsa tycks göra gällande att det som är offentligt egentligen bara är offentligt så länge ingen tar del av det. Om man börjar använda sig av offentlighetsprincipen så ska den förstås regleras eller tas bort, så att ofoget kan få ett slut. Utöver det så har faktiskt ingenting PUBLICERATS, det har bara DISTRIBUERATS.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!
(0%) (0%) (0%) (100%)
1 butt
 • Mike

  Vl skrivet..

  Dock är inte Beatrice Ask att lita på.

  I detta nummer av kåkbladet svarar hon “Än sen då?” På förfrågan om oskyldiga sitter fängslade i svenska fängelsen pga Fri Bevisprövning.

  http://www.kakbladet.com/kb_pdf/kb4_07.pdf

 • Pingback: Daniel Åberg » Nej, nej och åter nej.

 • http://drf.teflonminne.se drf

  Ett bra objektivt inlägg tycker jag, men jag vet inte riktigt om jag håller med om att offentlighetsprincipen “inte riktigt fungerar som den ska”?

  Vad är det som felar i den?

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia

  @drf: Läs den bloggen om Offentlighetsprincipen – problemet är att alldeles för många som jobbar på olika myndigheter inte kan lagen och vägrar lämna ut handlingar, vilket försvårar och försenar utlämning, och det går en jäkla massa resurser i onödan åt att processa om utlämning av redan offentliga handlingar.

 • Mike

  Mycket av det du skriver stämmer bra..

  Väl skrivet.

  Men Beatrice ask är nog inte å lita på vettu.

  På förfrågan om att oskyldiga sitter fängslade i Sverige svarade hon “Än Sen Då?”.

  Kåkbladets tidning och upplagan om fri bevisprövning.

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia

  @Mike: Jo du sa det i din första kommentar…

 • F

  “Dessutom finns det all anledning att oroa sig för att personer med mindre empatiska drag kan få för sig att använda bilderna ur förundersökningen till mindre behjärtansvärda ändamål.”

  Än sen då? Har vi offentlighetsprincipen så ska vi använda den. Vad menar du exakt med detta?

  Psykopater skulle alltså använda bilderna i sina sataniska riter då eller?

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia

  @F: Klart vi ska använda offentlihgetsprincipen, det är ungefär det hela inlägget går ut på.

 • http://luzgannon.blogspot.com/ Peter Ingestad

  Obs, reklam! :o) Jag har nyss öppnat ännu en blogg, AUNER ILIAN. Där lägger jag in kopior av mina repliker på andras bloggar som har kommentargranskning. Genom att följa AUNER ILIAN kan man få ett begrepp om dessa bloggars policy. Länk på Lûzgannon.

 • Donsan

  Sensationspressen
  Varför människorna riktar sin ilska mot TPB går över mitt förstånd. – Skall några klandras då är det väl den svenska sensationspressen som skrek ut nyheten att rättegångsmaterialet på hundratals sidor – men med betoning på bilderna – fanns att ladda hem via TPB – Utan dessa sensationsartiklar skulle antaglige endast ett fåtal har hittat materialet. – Nu har pressen formligen basunerat ut vägen för varenda kotte i Sverige. – Skall B. Ask göra nåfot positivt bör hon titta över pressetiken istället för offentlighetsprincipen som har tjänat demokratin i Sverige under åtminstone hundra år

  När det gäller TPB så har har de alltid haft som princip att ställa sig neutralt till vad som läggs ut – utom när det gäller barnpornografi – Om de börjar rucka på principen – ja då vet ingen var det skall sluta – den ena behjärtansvärda vädjan efter den andra och det blir omöjligt att dra några gränser

 • Pingback: Enligt Min Humla » När principer krockar

 • Pingback: Beta Alfa » Blog Archive » Några rader om Arboga-fallet och Pirate Bay

 • http://kontaktmannen.wordpress.com lord Fredruk

  Tycker att Stenius ofta är ute och yrar. Var det inte hon som sa att SR skulle vara nyhetsledande och sen inte kunde nämna ett enda SR-scoop?

 • Pingback: “Inte så enkelt som svart eller vitt”…

 • Pingback: De hemska bilderna « Kvalitetsbloggen

 • Peranchor

  Sant är att upprinnelsen till det faktum att förundersökningsprotokollet för Arboga-morden inkl bilderna på de mördade barnen ligger uppe för nedladdning via TPB snarare får tillskrivas offentlighetsprincipen än TPB själva. Sant är också att det främst är etablerade medias rapportering kring det hela som triggat trafiken och nerladdningsfrekvensen. Men att TPB väljer att bemöta pappans vädjan att lyfta bort just bilderna på de mördade barnen med orden “Det var ett jävla tjat. Nej, nej och åter nej” är ett självmål/att skjuta sig i foten/hål i huvudet av värsta sort. Faktum är att jag tror att startskottet gick precis där, för en ny lagstiftning som starkt begränsar TPB m fl att fortsätta bedriva sin verksamhet. Och jag är rädd att den kommer ha vad som brukar kallas “ett brett folkligt stöd”.

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia

  @Peranchor: The Pirate Bay har givetvis hanterat detta på ett dåligt och dessutom korkat sätt. Men då de de fakto inte gjort något fel känner jag att jag kan förstå deras irritation även om det var jävligt olyckligt att det skulle gå ut över pappan till två mördade barn.

  Sedan vad gäller lagstiftning som begränsar: Tekniken brukar hitta sätt att kringgå lagstiftning, det är väldigt svårt att begränsa friheten på nätet med lagar och förordningar.

  Men vad som förvånar mig mest i den här soppan är ju vare sig hur rättsväsendet fungerar eller hur TPB har agerat, utan hur massmedia hanterar saken och sprider desinformation, eller i varje fall formuleringar som skapar en bild hos allmänheten av att det i det här fallet är TPB som gjort något fel.

  Ibland skäms jag för min bransch.

 • http://www.retrocamera.net Mattias Wirf

  @Sofia: “Men då de de fakto inte gjort något fel”, ur juridiskt perspektiv menar du(?). Lag och moral (eller medmänsklighet) är inte nödvändigtvis samma sak.

 • Pingback: allt har ett pris - också offentlighetsprincipen « the real mymlan

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia

  @Mattias: Är det massmedias sak att moralisera över fildelning?
  Det är ju inte som att The Pirate Bay har publicerat bilder på döda barn.

 • Peranchor

  @Sofia: Det är du inte ensam om.

 • Fjodor

  Pirate Bay visar genom sin omänsklighet att vägra pappans vädjan att de är värre än den värsta myndighet man kan tänka sig.

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia

  @Fjodor: Så om pappan istället skulle vädja till Tingsrätten att inte lämna ut förundersökningen och därmed bryta mot alla gälande lagar så skulle rätten hörsamma den bönen?
  Skulle inte tro det.

 • http://www.studiomannen.se Studiomannen

  Det är ju fullt möjligt att hemligstämpla förundersökningar, men på vilka grunder detta kan göras kan jag inte svara på.

 • http://www.odsvall.se/blog/ Jens O

  Fjodor:
  Lyssna på vad alla säger, till leda nu.
  ThePirateBay har inga bilder på barnlik, eller ens förundersökningsprotokollet. De har en länk, vilken den som har filerna har lagt upp, filerna delas ut från honom till de, som vill ha dessa. Det är lika enkelt för honom, till att flytta länken någon annan stans.

  Vad man sedan tycker och tänker, har offentlighetsprincipen företräde. Utan den har vi inte mycket kvar, när då stat och myndigheter får fritt spelrum.

 • http://kulturbloggen.com RS

  Jag håller med dig om att man ska vara oerhört försiktig med vad som hemligstämplas. Men i det är fallet kunde bilderna helt klart varit hemligstämplade. Det finns inget allmänintresse i att se dem. Att hämta ut offentliga handlingar är öppet för alla, men av tradition har det till största delen varit sådant journalister sysslat med. Detta förändras nu i rasande takt. Det är spännande – men också omtumlande.

 • http://www.odsvall.se/blog/ Jens O

  “Men i det är fallet kunde bilderna helt klart varit hemligstämplade.”

  Är övertygad om att du hört; “De små stegens tyrrani.”

  Och ja det är mycket spännande, vilket pågår nu.
  Medborgarjournalistiken måste få leva och frodas, inte förbehållet för ett fåtal. Med tunga ekonomiska, bakomliggande motiv. Vill vi ha, ett “Berlosconis Sverige”?

 • Ananda

  Sammanfattning: Offentlighetsprincipen är Helig. Pirate Bay är inte helig. Bildernas offentlighet bör inte inskränkas på laglig väg, men Pirate Bays ansvariga borde tänka mer med hjärtat och mindre med piratmanifestet. Den som lagt ut obduktionsbilderna saknar både hjärta och hjärna. Och Blogge Bloggelito har som vanligt inte mycket att tillföra.

 • Pingback: opassande » Blog Archive » The Pirate Bay, Arbogamorden och offentlighetsprincipen

 • http://deepedition.com Niclas

  Ananda. Tyvärr förespråkar du därmed att TPB skjuter sig själva i foten igen – att välja utifrån någon subjektiv moralisk linje vad som ska finnas för torrenter slår undan hela tanken bakom fildelningen i det här fallet. Den som lagt ut det må sakna hjärta men hjärnan är intakt. De som saknar hjärna är i sådana fall tingsrätten i Köping (som gammal köpingsbo blir jag inte förvånad…) som inte hemligstämplade hela eller delar av FUP.

 • http://jahhollis.blogspot.com/ Jah Hollis

  Om ni som kommenterat här ovan hamnat i Arbogapappans situation; undrar om ni varit lika kallt analytiska och övertygade om att alla gör det rätta då.

 • Winston Smith

  Mike, du har nog missförstått bildtexten i artikeln i Kåkbladet som du refererar till. “Men sen då?” (inte “Än sen då?”) står inte inom citattecken i bildtexten.

 • http://deepedition.com Niclas

  Jah Hollis. Frågan är om det ens är intressant att fundera över. Det är inte kritik mot honom – utan det handlar om varför medierna väljer att kritisera något som de själva har nytta av. Problemet med Arbogapappans kritik är också att det blir märkligt att han kritiserar någon som gör saker enligt lagen efter att själv ha starkt uttryckt att han vill se att lagen ska döma den som han anser vara skyldig – trots att det rent juridiskt är kanske det tunnaste indiciemål som synts i en svensk rättssal.

 • http://www.odsvall.se/blog/ Jens O

  Jah Hollis:
  Det är inte på grund av brist på medkänsla, med den drabbade pappan. Eller andra i samma situation. Tvärt om!
  Har åsett på tok för mycket hemsketer, för att vilja att det ska få sopas under mattan.

 • Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Arbogaundersökningen, bilder och TPB

 • Carin Karlsson

  Bara för att man får publicera saker är det inte självklart att man bör göra det. Vår offentlighetsprincip bygger på frihet men också på ansvar. Att pirate bay publicerar detta är helt lagligt och inte diskutabelt i den bemärkelsen. Däremot gör det att till och med jag som är en stark anhängare av deras principer börjar fundera på vad det är jag förespråkar egentligen.

 • http://mymlanthereal.wordpress.com Sofia

  @Carin Karlsson: TPB har inte publicerat någonting. Det är stor skillnad på att distribuera och publicera. I praktiken kan man säga att de tillhandahåller material på samma sätt som Tingsrätten, med skillnaden att det är enklare och går snabbare att hämta det via TPB än att vända sig till Tingsrätten.

  Problemet här verkar vara total okunskap hos alla från politiker till journalister och allmänhet om hur fildelningen egentligen fungerar, och vad det egentligen innebär att publicera något.

 • Pingback: The Lonely Savage » Moral Outrage against Law-abidance

 • http://deepedition.com Niclas

  Carin Karlsson, du verkar sannerligen inte ha någon större koll på de principer som TPB lever efter..

 • Pingback: Veckan som gick - vecka 36 at Same same but different

 • Carin Karlsson

  Nä det är sant, publicerar var ju faktiskt fel ord i sammanhanget TPB distribuerar ju mycket riktigt det andra väljer att publicera eller dela med sig av. Frågan är om detta gör att de avskrivs allt ansvar? Min poäng är att vi har viktiga principer såsom offentlighetsprincip och yttrandefrihet och att dessa inte ska inskränkas men att vi tidigare levt i en tid där dessa i stor utsträckning har “kontrollerats” av journalister. Detta är i min meningen inte bra, vi borde alla vara delaktiga i att kunna ta del av dessa rättigheter och publicera det vi anser vara väsentligt. Men, och detta är ett ganska kraftfullt men, därmed försvinner också den granskning, avvägning och yrkeskunnighet som gjort att journalister valt att publicera vissa saker men avhållt sig från att publicera andra. I och med detta återstår min fråga – är man som distritutör helt fri från ansvar för det som publiceras? Och även om jag rationellt helt utan betänkligheter skulle kunna svara ja på den frågan så känner jag mig inte helt nöjd med det svaret.

 • Pingback: för mina osynliga läsare « the ‘t’ in wicked

 • Pingback: Tag-team i okunskap » Teflonminne

 • Pingback: Medial spridning | Johanna Sjödin