Relevans kan vara både bred och djup

Måns försökte lägga upp en wiki-artikel om Joakim Jardenberg – helt klart relevant utifrån det som han gör när det gäller att evangelisera och föra fram sambanden mellan traditionella media och nya media, han har haft sitt finger med i många olika utvecklingsdelar när det gäller svensk media och digital utveckling. Förutom det är hans tävling “Crack A Mac” känd i hela den ursprungliga macanvändarsfären (innan Apple blev ipodifierade).

Men svenska Wikipedia anser att det inte är relevant. Och administratörerna har varit extremt snabba på att ta bort artikeln. Vilket gör att jag funderar över om det verkligen är meningsfullt att använda svenska Wikipedia då det verkar finnas en stor mängd rädsla för att vara mer kontextuell (och djuprelevant) än traditionella uppslagsverk.

Jocke har själv skrivit en postning runt just Wikipedia vs. traditionella uppslagsverk och gillar det:

om du hittar något fel, så kan du ändra. Det är det som det handlar om. Samverkan, medverkan och eget ansvar. Det handlar inte om total anarki. Även om det händer vid sällsynta tillfällen att Wiki-modellen missbrukas, spammas och att det utbyter redigeringskrig så finns det en struktur och många hängivna redaktörer. För egen del känner jag mig tryggare med Wikipedia än med NE.se, eftersom här kan jag dessutom enkelt kolla vem som gjort vilka redigeringar och vad de verkar vara för filurer.

För min del anser jag att svenska Wikipedia här skjuter sig själv i foten. Dels handlar det om att faktiskt vara relevant – både i bredd men också i djup, samtidigt som vi i Wikipedia har möjligheten att låta nischad kunskap komma fram – i det här fallet en biografi över en person som är viktig i den sociala media-nischen. Wikipedia är en del av den långa svansen-teorin; men det verkar som om den svenska Wikipedia-gruppen fastnat i ett kvantitativt tänkande med samma utgångspunkter som ett tryckt uppslagsverk: bara sånt som är av brett allmänt intresse som får vara kvar.

Jag tror att ett av problemen kan helt enkelt vara att det är för få av oss svenskar som tror att vi har något att lägga till – som tror att vi faktiskt har kunskap som kan ge wikipedia en större relevans och ett djupare innehåll. Wikis är en möjlighet till att samla kunskap (exempelvis har FRApedia.se satts upp för att samla kunskap och tips om den nya tid som FRA-lagen inneburit vad gäller att skydda sin personliga integritet etc.) som kan bygga en djupare och bredare (i meningen att ha “allt”) kunskap. Att vara en alltför strikt gatekeeper, som jag upplever att svenska Wikipedias admins många gånger kan vara, är destruktivt och motsatt den vision och möjlighet som Wikipedia har.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!