EU-socialister vill ha legal koll på bloggande och sociala medier

FRA-lagen är en sak. EU är en annan. Där har den estniska socialisten Marianne Mikko kommit med en rapport som bland annat beskrivs här. Samtidigt som rapporten oroar sig för mediekoncentrationen så väljer hon att omnämna bloggar som potentiella “förorenare” av “cyberrymden”. Men deras grundbult är att skydda det traditionella media som nu är under tryck från de nya medierna, användargenererade sådana. Deras skrivningar om foto och videotjänster är luddiga men knappast trevliga i en ny medievärld:

The growth of commercial media outlets for user-generated content, such as photos and videos, used without paying a fee, raises problems of ethics and privacy, and puts journalists and other media professionals under pressure, they say.

Bloggarna ses inte bara som förorenare utan också som ett potentiellt hot – mot vad är oklart dock:

Bloggers cannot automatically be considered a threat, but imagine pressure groups, professional interests or any other groups using blogs to pass on their message. Blogs are powerful tools, they can represent an advance form of lobbyism, which in turn can be seen as a threat”. He said “any blogger representing or expressing more than their personal view should be affected by this report.”

Deras slutsatser bygger sedan på att bloggar borde struktureras ungefär som traditionella nyhetsmedia; genom att på så sätt förenkla rättsinsatser och alltså göra bloggarna mindre hotfulla mot vad det nu är som hotas. Ansvariga utgivarbevis, databaser över vem som ansvarar för innehållet osv osv.

Rapporterna kommer förhoppningsvis att begravas djupt i någon källare i Belgien. Men det är ändå intressant att se hur sociala medier nu uppenbart hotar traditionella medierna så till den milda grad att man väljer att inte längre ignorera dess existens. Istället för att hitta sätt som är relevanta och kompatibla med den digitala verklighet som sociala medierna lever i så väljer man att föreslå en struktur och skissa på ett regelverk. Ett regelverk som inte bara skulle, i det fall att man väljer att satsa hårt på efterlevnad av reglerna, se till att tysta hundratusentals europeiska bloggar (eller tvinga alla bloggdissidenter att flytta till utomeuropeiska servrar) utan också innebära en återgång till en envägskommunikativ modell. Man väljer att lägga det legala raster som finns i de traditionella (print) medierna på medieformat som inte har mycket gemensamt med dessa. Och i slutänden kommer såna här förslag att slå tillbaka mot de traditionella medierna genom att deras affär ligger i att vara relevant för sina läsare. Och ett oundgängligt krav att faktiskt bygga sin konversation i de nätverk som finns tillgängliga.

Det är viktiga frågor som man valt att avhandla – men det är tråkigt att se att deras rapprorter bygger på mycket lös kunskapsgrund. Och att gå tillbaka är knappast möjligt.

Den som först hittade det här var Alexandersson.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!