June, 2008


26
Jun 08

Har mediehusen lärt av sitt misstag?

Efter FRA-diskussionen om gammelmedias handlingsförlamning och ignorans verkar det faktiskt som om mediehusen fått upp ögonen för bloggarna och när Henrik Alexandersson så sent som i tisdags uppmärksammade EU-förslaget om bloggregistrering var de traditionella medierna inte sena att reagera.

Henrik har själv skrivit om det här och här.

Och nu skrivs det om förslaget i flera stora tidningar. Flera har dessutom använt just Henrik Alexandersson som intervjuperson. Svenskan skriver. DN skriver. Upptäcker också att DN har en vinjett kallad bloggvärlden. Vet inte om det är bra eller dåligt. Bloggvärlden är i och för sig inte en annan del av världen separerad från resten. Det är bara en kanal som andra där människor gör sig hörda. Samtidigt ska det kanske ses som en markering att DN ändå tar bloggarna på allvar.

Branschtidningarna skriver också om EU-förslaget idag.

Mildner skriver bra som alltid i Kristianstadsbladet. Helsingborgs dagblad skriver om det. Liksom Metro.

Expressen skriver, och jag har själv skrivit några rader för Sundsvalls Tidnings räkning.

Dessutom är det flera som tar upp saken på ledarplats.

Jag hoppas att detta inte enbart är en reaktion på den massiva kritiken gällande passiviteten inför FRA. Jag vill tro att det är som jag skrev här – att det har skett ett genombrott när det gäller mediehusens syn på bloggosfären både som opinionsbildare, fackexpertis och nyhetsförmedlare.

Och en sak till. Jag hoppas att gammelmedias engagemang just nu inte bara beror på ämnena som både i frågan om FRA och bloggregistreringen handlar om grundläggande saker som demokrati och yttrandefrihet, utan att vi ska lära oss att fånga upp bloggvärldens synpunkter även om andra frågor som kanske inte angår oss själva i mediebranschen lika mycket som de nu aktuella.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


25
Jun 08

Relevans kan vara både bred och djup

Måns försökte lägga upp en wiki-artikel om Joakim Jardenberg – helt klart relevant utifrån det som han gör när det gäller att evangelisera och föra fram sambanden mellan traditionella media och nya media, han har haft sitt finger med i många olika utvecklingsdelar när det gäller svensk media och digital utveckling. Förutom det är hans tävling “Crack A Mac” känd i hela den ursprungliga macanvändarsfären (innan Apple blev ipodifierade).

Men svenska Wikipedia anser att det inte är relevant. Och administratörerna har varit extremt snabba på att ta bort artikeln. Vilket gör att jag funderar över om det verkligen är meningsfullt att använda svenska Wikipedia då det verkar finnas en stor mängd rädsla för att vara mer kontextuell (och djuprelevant) än traditionella uppslagsverk.

Jocke har själv skrivit en postning runt just Wikipedia vs. traditionella uppslagsverk och gillar det:

om du hittar något fel, så kan du ändra. Det är det som det handlar om. Samverkan, medverkan och eget ansvar. Det handlar inte om total anarki. Även om det händer vid sällsynta tillfällen att Wiki-modellen missbrukas, spammas och att det utbyter redigeringskrig så finns det en struktur och många hängivna redaktörer. För egen del känner jag mig tryggare med Wikipedia än med NE.se, eftersom här kan jag dessutom enkelt kolla vem som gjort vilka redigeringar och vad de verkar vara för filurer.

För min del anser jag att svenska Wikipedia här skjuter sig själv i foten. Dels handlar det om att faktiskt vara relevant – både i bredd men också i djup, samtidigt som vi i Wikipedia har möjligheten att låta nischad kunskap komma fram – i det här fallet en biografi över en person som är viktig i den sociala media-nischen. Wikipedia är en del av den långa svansen-teorin; men det verkar som om den svenska Wikipedia-gruppen fastnat i ett kvantitativt tänkande med samma utgångspunkter som ett tryckt uppslagsverk: bara sånt som är av brett allmänt intresse som får vara kvar.

Jag tror att ett av problemen kan helt enkelt vara att det är för få av oss svenskar som tror att vi har något att lägga till – som tror att vi faktiskt har kunskap som kan ge wikipedia en större relevans och ett djupare innehåll. Wikis är en möjlighet till att samla kunskap (exempelvis har FRApedia.se satts upp för att samla kunskap och tips om den nya tid som FRA-lagen inneburit vad gäller att skydda sin personliga integritet etc.) som kan bygga en djupare och bredare (i meningen att ha “allt”) kunskap. Att vara en alltför strikt gatekeeper, som jag upplever att svenska Wikipedias admins många gånger kan vara, är destruktivt och motsatt den vision och möjlighet som Wikipedia har.


25
Jun 08

EU-socialister vill ha legal koll på bloggande och sociala medier

FRA-lagen är en sak. EU är en annan. Där har den estniska socialisten Marianne Mikko kommit med en rapport som bland annat beskrivs här. Samtidigt som rapporten oroar sig för mediekoncentrationen så väljer hon att omnämna bloggar som potentiella “förorenare” av “cyberrymden”. Men deras grundbult är att skydda det traditionella media som nu är under tryck från de nya medierna, användargenererade sådana. Deras skrivningar om foto och videotjänster är luddiga men knappast trevliga i en ny medievärld:

The growth of commercial media outlets for user-generated content, such as photos and videos, used without paying a fee, raises problems of ethics and privacy, and puts journalists and other media professionals under pressure, they say.

Bloggarna ses inte bara som förorenare utan också som ett potentiellt hot – mot vad är oklart dock:

Bloggers cannot automatically be considered a threat, but imagine pressure groups, professional interests or any other groups using blogs to pass on their message. Blogs are powerful tools, they can represent an advance form of lobbyism, which in turn can be seen as a threat”. He said “any blogger representing or expressing more than their personal view should be affected by this report.”

Deras slutsatser bygger sedan på att bloggar borde struktureras ungefär som traditionella nyhetsmedia; genom att på så sätt förenkla rättsinsatser och alltså göra bloggarna mindre hotfulla mot vad det nu är som hotas. Ansvariga utgivarbevis, databaser över vem som ansvarar för innehållet osv osv.

Rapporterna kommer förhoppningsvis att begravas djupt i någon källare i Belgien. Men det är ändå intressant att se hur sociala medier nu uppenbart hotar traditionella medierna så till den milda grad att man väljer att inte längre ignorera dess existens. Istället för att hitta sätt som är relevanta och kompatibla med den digitala verklighet som sociala medierna lever i så väljer man att föreslå en struktur och skissa på ett regelverk. Ett regelverk som inte bara skulle, i det fall att man väljer att satsa hårt på efterlevnad av reglerna, se till att tysta hundratusentals europeiska bloggar (eller tvinga alla bloggdissidenter att flytta till utomeuropeiska servrar) utan också innebära en återgång till en envägskommunikativ modell. Man väljer att lägga det legala raster som finns i de traditionella (print) medierna på medieformat som inte har mycket gemensamt med dessa. Och i slutänden kommer såna här förslag att slå tillbaka mot de traditionella medierna genom att deras affär ligger i att vara relevant för sina läsare. Och ett oundgängligt krav att faktiskt bygga sin konversation i de nätverk som finns tillgängliga.

Det är viktiga frågor som man valt att avhandla – men det är tråkigt att se att deras rapprorter bygger på mycket lös kunskapsgrund. Och att gå tillbaka är knappast möjligt.

Den som först hittade det här var Alexandersson.


23
Jun 08

Gammelmedia och FRA

Jocke Jardenberg har skrivit en bra krönika på Dagens Media runt allt som hände under FRA-debatten. Läs den. Så mycket mer behöver kanske inte sägas.

Själv har jag skrivit en text för SVT Opinion som kommer den 27 juni. Om det nya hoppet som ändå tänts genom FRA-debatten: där bloggar, sociala medier och allmänhetens möjlighet till att ha en egen megafon faktiskt blivit sann.


21
Jun 08

Bloggosfären vs gammelmedia om Fra

Alldeles för ofta uttalas kompakt motstånd mot gammelmedia från bloggar. Och ungefär lika ofta slås det fast i gammelmedia att bloggosfären inte har något att tillföra.
Nu senast var det medieforskaren Annika Bergström som i DN förklarade att bloggosfären mer eller mindre består av ett gäng ryggdunkare.

Men i spåren efter FRA-debatten som rasat i bloggosfären kommer något nytt. Bloggarna mer eller mindre tvingade de traditionella medierna att skriva om den nya lagen inför omröstningen, och jag vill påstå att de också starkt bidrog till en del officiella ställningstaganden som de från SJF och TU, som viserligen kom i sista minuten men kanske inte kommit alls om det inte varit för det upprop som bloggvärlden drog igång.

Vilket i sig är fascinerande då Journalistförbundet och Tidningsutgivarna är Sveriges största organisationer för just gammelmedia. Naturligtvis är de emot en lag som den som nu röstats igenom om signalspaning för att den hotar journalistiken, den hotar meddelarfriheten och källskyddet, men frågan är om deras ståndpunkter basunerats ut lika hårt om det inte varit för det sätt på vilket bloggosfären lyft frågan.

Martin Jönsson har skrivit mycket intressant om detta.
Och kanske att gammelmedia blidkats av att flera av deras egna medarbetare bloggat om det som händer, här vill jag särskilt framhålla Anders Mildner. Det finns inget annat ord än briljant för hur han faktiskt beskriver det det handlar om. Och han gör det på ett sätt som tilltalar både den i förväg insatta intelligentian och de som kanske egentligen inte brydde sig innan han lyckades förklara.

På senare tid har också flera artiklar av den här typen dykt upp. Artiklar som tar det som händer i bloggosfären på allvar.

Och så idag såg jag äntligen ett inlägg från en vanlig bloggare som mig veterligt inte är i gammelmediabranschen, som gav cred till gammelmedia och förklarar att vi behöver varandra.

För det handlar inte om att bloggosfären ska ta över. Den är inte ett hot mot den traditionella journalistikens existens. Precis som Josh skriver på Enligt min humla så har journalister resurser som de vanliga bloggarna inte har. Däremot kan man dra nytta av varandra. Komplettera varandra. Bloggsofären kan väcka frågor, och de traditionella medierna har här världens chans att fånga upp intressanta ämnen, händelser och frågor som engagerar och intresserar folk. Omvänt kan bloggarna komplettera de traditionella medierna med egna kommentarer och mer information och nya fakta. Och läsaren har möjlighet att genom twingly, knuff och andra liknande tjänster få mer information och kunskap i en fråga än någonsin tidigare.

Även om jag är väldigt ledsen över resultatet av riksdagens votering, så är jag mycket glad att hela frågan lyckats skapa det genombrott för bloggosfären som den gjort. Och jag tror att bloggsofären genom sina enskilda entusiaster kommer att hålla frågan vid liv på ett sätt som gammelmedia faktiskt inte skulle orka i den ständiga jakten på sådant som är nytt.

Uppdatering: Också Mattias skriver om att gammelmedia sticker ut hakan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,