Disruptive Media liveblogg IV – PRfekt

Mattias Östmar – PRfekt om målgruppsanalys. http://www.prfekt.se/

Mattias har försökt få svar få följande tre coola frågor:

Hur fungerar den mänskliga hjärnan?

Hur mäta och utvärderar kommunikation?

Hur kan datorn hjälpa oss?

Människor är svåra att ta till sig sådant som är komplext, vill gärna dela in saker svart/vitt, höger/vänster, rätt/fel. Men sådan är inte världen. Från feodalsamhälle – industrisamhälle – informationssamhälle – nätverkssamhälle. Innan industrialiseringen såg människor som individer, som var olika. I industrisamhället började människor istället ses som grupper, konsumenter, producenter.

Psykografi: för att förstå människor, förstå målgrupper

Det som kommer nu: Livsstilsmarknadsföring i digitala medier. För att hitta de personer man vill nå är psykografi extremt användbart. Det gäller att lära känna användarna, veta hur de tänker och fungerar.

Det som finns nu som inte funnits tidigare är världens största fokusgrupp – nämligen internet, alla som finns i de sociala medierna. Det är lättare än någonsin att kartlägga och ta reda på hur folk tycker och tänker och funderar.

Mänsklig kommunikation – det är det allt handlar om.

På senare tid har det kommit utmärkta verktyg för att studera hjärnan.

Hjärnan vänster och höger. Massor av intryck kommer hela tiden in i hjärnan där de processas. Information tas bort och bearbetas. Människor har olika sätt att processa information eftersom hjärnhalvorna är olika hos individerna, en del använder höger mer, andra vänster mer, och det avgör vår presonlighetstyp.

En del är mer benägna att analysera saker. Vänster hjärnhalva.

Andra har en benägenhet att använda höger hjärnhalva mer, och de är mindre analytiska och mer känslomässiga, ser till mänskliga relationer, går mer på subjektiva reflektioner.

Medierad kommunikation: Varumärke – Media – Budskap och innehåll – Målgrupper

Utvärdera kommunikation 2.0 – ickelinjär interaktiv konversation. Intresse, engagemang och beteende Det finns kopplingar mellan individerna och sändarna, allt går att mäta på internet och det får enorma konsekvenser för marknadsföring.

Fokusgrupp 2.0 Varumärke, Kanaler, Budskap och innehåll, Individer

6509 unika bloggare som nämner IKEA har analyserats inatt typ. Optimera innehåll: PRfekt har kollat vilka bloggare som länkar till en specifik tidningsartikel och kan på så sätt se vilken typ av människor som attraheras av en särskild artikel. (eller vilken typ av bloggar.)

Sedan presenterar PRfekt sin typealizer (verktyg för att textanalysera bloggar) men den har skrivits om en del på andra ställen, och föreläst – länkar kommer.

Han han avslöjar att han inom ett par veckor kommer att kunna täcka in hela svenska bloggosfären i sin Typealizer.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!