Uppdatera webben

Jag tog mig en djupdykning i gamla diskussioner runt bloggar (och sociala media) och där kom skeptisism till web 2.0 och allt som har med det att göra fram. Själv var jag redan då inne på att det hela handlade om framtidens webb men bara att försöka förklara att bloggande är något som “alla” kommer att göra renderade rejält med diss.

Det är bättre idag. Men fortfarande finns det personer som ser sociala medier som en “fluga” (De har alltså inte lärt sig av Ines Uusmanns exempel att aldrig prognosticera något på nätet som en fluga) och som ett komplement till “den riktiga webben” dvs. statiska sajter enligt envägskommunikativt upplägg. Och självklart – idag är det fortfarande ett komplement: affärsmodellerna är inte satta, det är många som har svårt för att tänka sig in i att producera något själv. Vi har ett digital gap mellan infödda och immigranter. Det som kan fascinera mig är när personer som ändå borde ha lite koll påpekar att web 2.0 inte är intressant i långa loppet.

Web 2.0, den dynamiska och sociala webben, är vad webben kommer att handla om. Det finns ingen logik i att tänka sig att vi kommer att stanna kvar i web 1.0, att vi kommer att välja att fortsätta att pusha informationen ut till en ansiktslös skara mottagare.
Web 2.0 handlar om grundläggande förändringar:

 • presence
  att det är närvaro av sociala interaktioner, att det sker nu och här.
 • omnipresence
  det som hänt finns kvar och är tillgänglig 24/7. Det kan återanvändas och får genomsyra annan kommunikation
 • relevance
  Genom att sociala medier bygger på att sändare och mottagare båda är delaktiga i skapandet och kommunicerandet så får relevansen ett högre effektuttag

Tillsammans med att det handlar om

 • (oftast) öppna strukturer
 • och att företag och användare har en

 • balanserad ömsesidig “makt” eller kontroll över innehållet (reciprokalitet)
 • liksom att

 • användargenererat innehåll innebär ett samarbete mellan sändare och mottagare

Är det något som är ett “komplement”? Knappast.

För att göra en metafor: hur många är det som väljer att inte uppgradera ett program till en ny version när det kommer? Varför skulle man då välja att stanna kvar i ett gammalt tänkande runt webben? Jag vet inte. Det som vi förut såg som webben; det statiska informationsbärande och icke-interaktiva, kommer att förändras och uppgraderas. Webb 1.0 blir överskrivet av webb 2.0. CMS-system, databaser (MySQL open sourcebärare av en utveckling) och användarnas förändrade konsumtionsmönster, värderingar och en önskan om att delta och påverka blir bara starkare och driver mot att webben faktiskt blir social rakt igenom.

Men – det är inget konstigt. Förändring förskräcker, maktförskjutning skrämmer. Så är det för företag – och så är det för medierna. Det handlar om att inse att man bara är delägare till sitt innehåll. Fildelningsdebatten visar detta mycket väl: trots alla försök kommer i slutänden det digitala att överleva. Men att gräva ner sig i gamla tankesätt innebär att man hamnar på efterkälken. Varken musikbransch, filmbransch eller större mjukvaruföretag har lärt Facit-läxan. Det som hänt är att andra segment inom företagandet helt enkelt sprungit förbi och vinner innan de med ett 1.0-tänkande ens startat. Apple valde att satsa på digital musikdistribution, Joost och andra väljer att bygga distributionskanaler för rörlig bild och open source-programmen skapar möjligheter för företag att blomstra: genom att sälja tjänster istället för själva programmet. Idag ser vi klara indikationer på att medierna går samma väg. Andra kommer att ta över nyhetsförmedlingen; nöjesjournalistiken är idag redan webbaserad i stora delar av världen (Gawker, paparazzibloggar), citizen journalism växer sig starkare och starkare, och opinionsbildningen sker på nätet (ingen presidentkandidat i USA kan låta bli att blogga, prata med Daily Kos, Hot Air och Huffington Post). Starka bloggstormar påverkar traditionella medier och deras nyhetsvärderingar – och skapar stor oro hos de företag vars varumärken utsätts för det, eftertextannonsering och lokala säljtorg (Craigslist, Blocket, Grannar.se) flyttar ut på nätet. Investeringarna i reklam flödar fritt över från analoga medier till nätet. Det urholkar de medier som förut hade total dominans över förmedlingen av nyheter, annonser och i långa loppet – kunskapsöverföringen om omvärlden.

Webb 2.0 handlar lika mycket om att uppgradera sitt tänkande som att förändra sin webbstrategi.

Spara / dela med dig
 • Facebook
 • del.icio.us
 • Pusha
 • Bloggy
 • TwitThis
 • Google
 • Live
 • LinkedIn
 • Maila artikeln!
 • Skriv ut artikeln!