Framtidens journalistik

Världen förändras. Och med den medierna. Och när medierna förändras förändras även journalistiken.

Har skrivit om det tidigare bland annat här.

Från ett samhälle där journalisten haft ensamrätt på viss information och därmed också makt över vad folket får veta och inte, har vi nu ett samhälle där informationen sköljer över oss och vem som helst kan ta reda på nästan vad som helst.

Betyder det att journalisten blir överflödig?

Nej. Absolut inte. Men journalistens roll blir en annan. Journalistiken måste i framtiden bygga på andra saker än den gör idag. Det är inte längre de stora medierna som sätter agendan.

Samtidigt som det är ungefär samma. Fast annorlunda. Förr hade journalisten tillgång till information och valde vad som skulle publiceras. Därmed gjordes ett urval, som läsarna var hänvisade till. Detsamma gäller i framtiden. Den framtid som redan är här, även om medierna inte riktigt i alla fall är där.

I informationsflödet som är idag skapas en informationströtthet. Människor orkar inte. Möjligheterna finns, men alla kan, orkar men kanske framförallt hinner inte ta del av ens en bråkdel av flödet. Och det är här journalisten kommer in i bilden. Precis som förut sortera information och göra ett urval. Med den stora skillnaden att det blir allt viktigare att redovisa sina källor. (självklart inte de anonyma källorna som avslöjar saker i skydd av meddelarfriheten) Det blir allt viktigare att ge läsaren själv en möjlighet att bilda sin egen uppfattning. Eftersom möjligheten finns och konsumenterna är mer aktiva och därigenom ställer helt nya krav på sina informationskällor.

Att vara journalist innebär att i allt högre grad vägleda konsumenterna till ursprungsinformationen, snarare än att sammanfatta, referera och tolka den.

Samtidigt som reporterns roll som granskare och uppdraget att rota fram saker där locket läggs på kanske blir än viktigare än förut.

Idag kan mediakonsumenterna på ett helt annat sätt än tidigare granska medierna, vilket inte bara ställer krav utan också skapar nya möjligheter för journalistiken. Här kommer vi bland annat in på frågan om en journalist verkligen kan eller bör vara objektiv i sin hållning, eller om den ska redovisa sin egen ståndpunkt utifrån en samling fakta som läsaren ges möjlighet att själv ta del av och bedöma.

En journalist i Sverige idag har ett antal mantran som ska efterlevas. Ord som är viktiga. Principer. Lagar att följa och i vissa fall slåss för.

Jag slänger ut några ord och uttryck som finns i varje reporters bakficka och hoppas på lite input.

Ord så som:
Objektivitet
Obunden
Meddelarfrihet
Konsekvensneutralitet
Offentlighetsprincip
Demokrati
Opartiskhet
Granskning
Genmäle
Trovärdighet
Relevans
Nyhetsvärde
Sanning

Men också uttryck så som:
Stå på den lilla människans sida
Alltid tala med flera av varandra oberoende källor
Vara den Tredje makten

Och så “nya” ord:
Transparens
Ärlighet
Socialisering
Interaktivitet
Profilering
Läsarmedverkan

Jag har en hel del funderingar om tillämpning av ord och uttryck i den förändrade världen. Men jag vill gärna ha en diskussion, lite input.
Vad betyder orden?
Hur kan de tillämpas?
Kan dom tas bort?
Översättas, moderniseras?
Vad är egentligen journalistik?
Vilka krav bör man ställa, och kanske inte minst viktigt:
Hur ska framtidens journalistutbildning se ut?

Med nya förutsättningar krävs nya verktyg, och kanske även nya principer, och var utvecklar man dom bäst om inte i utbildningen av framtidens journalister?

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!