Webben ökar intäkterna

Självklart ska det sägas: än så länge är det långt kvar innan printannonseringen rent numerärt hotas av webbannonseringen. Men tendenserna är tydliga och med en konstant ökning på mellan 25 – 40 %, beroende på vilka siffror som används (den svenska medieutvecklingen är ju inom lås och bom hos IRM men förra årets siffror ger samma bild), kan det bara gå åt ett håll: printannonseringen kommer snart vara omsprungen av webbannonseringen enligt alla upptänkliga statistiska prognosmodeller. De siffror över amerikanska medier som Jocke på Mindpark presenterar är inte chockerande utan endast ännu ett bevis på att medielandskapet förändras. Fort.

En intressant aspekt på det hela är om man räknar in reklam via mobila kanaler. Det är fortfarande i sin linda, och självklart kommer dess framgång bero på om det används på rätt sätt (icke-intrusivt) och får en overall-effekt som är positiv för varumärken som testar det. För om det lyckas innebär det ytterligare hot och naggande av printreklamens intäkter.

Det som är intressant i hela diskussionen är att så många verkar tro att det ändå inte kommer att hända. Att printannonseringen kommer att fortsätta vara en säker inkomstkälla för medierna.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!