Bloggen som komplement

Idag återfinns den här intressanta artikeln i Svenska Dagbladet. Den behandlar det faktum att bloggarna bjuder på både information, tyckande och nyhetsvinklar som de traditionella medierna inte mäktar med, eller av princip inte kan då de måste hålla sig objektiva och bloggarna ofta är mycket hårdvinklade och subjektiva. Men med fyrtio bloggar som skriver olika om samma sak blir läsarens möjlighet att själv bilda en egen uppfattning betydligt större än efter att ha läst en enda artikel i Svenska Dagbladet.

Det känns bra att Svenskan skriver om bloggfenomenet utifrån vinkeln att bloggarna är ett komplement till de traditionella medierna, som skapar mervärde för läsarna, och möjlighet till fördjupning. (Här spelar självklart Twinglylänkarna en viktig roll.)

Sedan är det intressant att se medie och kommunikationsprofessorn Stig Arne Nohrstedts uttalande om att bloggarna inte är ett hot mot journalistiken, snarare tvärtom. Däremot kan man fundera över de journalister som använder bloggar som enda källa och ofta utan att ens lämna källhänvisning…

Forskaren Christian Christensen säger så här: “Bloggen kan ju vara mer genomskinlig. Många bloggare är tydliga med sin uppfattning, och att skriva att man är emot kriget mot Irak innebär ju att jag som läsare vet vad för slags information som kommer att läggas ut.”

Något som borde diskuteras mer i branschen. Objektivitet. Att bloggarna är subjektiva vet vi. Journalister ska vara objektiva. Men klarar de av det? Vore det inte i vissa fall bättre att journalister eller publikationer var mer tydliga med sina utgångspunkter och personliga ställningstaganden, för att ge läsaren en möjlighet att skapa sin egen uppfattning?

Hur ser mediekonsumenterna på detta? Litar de på den objektiva journalisten? Skulle pressen kanske till och med öka sin trovärdighet och tas på större allvar om den i vissa delar frångick objektivitetsprincipen? Jag vet inte, jag slänger ut frågan, och hoppas få er läsares tankar om detta.

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!