Vem är sändare och vem är mottagare i ett nytt medielandskap?

Jag är marknadsförare. Min take på sociala medier är ofta just den rollen: marknadskommunikation. Det är det som gör den här bloggen spännande. Mitt perspektiv är ett perspektiv som inte är journalistens perspektiv.

Sociala medier är ingen fluga. Det är i grunden en fortsättning på den utveckling som sker bland konsumenterna: en individualisering, en maktförskjutning och en förändring av det grundläggande kommunikationsteoremet sändare – mottagare. Tittar man i äldre kommunikationsforskning och medieforskning så blir den mer och mer obsolet då mottagaren många gånger i sin tur är sändare.

Problemet ligger i att sändarna inte förstått vad som händer och istället för att själva välja att också bli mottagare fortsätter sända ut och tänka på sina mottagare som passiva kärl att fylla med sin sända information.

När jag som marknadsstrateg pratar om sociala medier och hur företag ska kunna använda dem för att stärka sitt varumärke, skaffa sig starkare positioner hos sina konsumenter och i slutänden därmed sälja mer så handlar det om att förstå att man i detta är lika mycket mottagare som sändare.

Företag börjar att förstå det här: att ömsesidighet är att bygga ett varumärke. Att ett varumärkes styrka kan mätas i styrkan av relationer till sina användare.

Frågan är när traditionella media, framförallt printmedia, ska förstå det. Idag verkar man snarare många gånger vara rädd för sina användare; man skaffar sig mycket höga murar och starka regelverk för kommentarer, för backlinks och läsarinsändare. Deltagandet av läsarna verkar många gånger mer störa journalister och redaktioner än uppfattas som tillgångar.

En tidning är ett varumärke. Jag vill vara vän med min tidning. För att kunna vara det vill jag ha en relation med den, vilket också innebär att jag ska kunna skälla, gnälla och tycka till om saker som tidningen skriver om. Problemet är att det är få tidningar som tillåter mig att göra det. Varför ska jag älska en tidning som inte vill veta av mina åsikter?

/Niclas Strandh

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • TwitThis
  • Google
  • Live
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!